8mars

8.mars paroler 2017

Her legges fortløpende parolene til 8.mars som blir vedtatt rundt om i landet. Så da er det bare å følge med!

TRONDHEIM

Vedtatte paroler på parolemøte 25 januar:

Kamp mot all kvinneundertrykking (hovedparole)

Bekjemp seksualisert vold

Feministhus i Trondheim nå!

Forsvar offentlig pensjon

Forsvar sexkjøpsloven

Ja til 6-timersdag

Krisesenteret i Trondheim trenger mer plass!

Kvinner på flukt skal beskyttes. Krev trygghet nå!

Likelønn nå!

Mer kunnskap om kvinnesykdommer!

Moder jord trenger nedrustning – ikke oppvarming!

Skam over norsk asylpolitikk

Transrettigheter er kvinnekamp, innfør tredje kjønnsalternativ nå!

Trosfrihet for kvinner i alle land

Ut med rasistene, inn med feministene

Verden vinner – med utdanning til alle kvinner

OSLO

Vedtatte paroler på parolemøte 9 februar:

Kamp mot vold og voldtekt – rettssikkerhet for kvinner (hovedparole)

Beskytt likestillingsloven!

Bruk omvendt voldsalarm.

Vi krever faste hele stillinger, likelønn og 6 timers dag

Opp med kvinnelønna nå!

Styrk minoritetskvinners mulighet til lønnet arbeid – nei til ubetalte praksisplasser.

Ja til trygg og livslang pensjon for alle!

Feminismen er grenseløs – vern til kvinner på flukt.

Verden vinner med utdanning til alle jenter og kvinner!

Støtt FNs agenda for kvinner, fred og sikkerhet!

Frihet til å være seg selv-ja til kjønnsmangfold

Håndhev sexkjøpsloven – bedre hjelpetiltak

Stopp Pornokulturen – bedre seksualundervisning nå!

Nei til kommersialisering av kvinnekroppen /Kvinnefronten

Styrk kvinnekampen – øk støtten til kvinneorganisasjoner.

Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur.

Kvinneliv er viktig – likestilling i det medisinske systemet!

La fitta flagre fritt – nei til kosmetisk intimkirugri /Jentefronten

Kvinner over hele verden krever selvbestemt abort & gratis prevensjon! /Kvinnefronten

Bedre barseltilbud – la kvinner få tid og rom /Kvinnefronten

 

BERGEN

Vedtatte paroler på parolemøte 13 februar:

Hovedparoler:

Kamp for full kvinnefrigjøring

Økonomisk uavhengighet – avgjørende for likestilling

Mangfold er styrke

Stopp overgrep – styrk kvinners rettssikkerhet

FORSVAR LIKESTILLINGSLOVEN – kvinner trenger diskrimineringsvern

Underparoler:

Kampen mot skammen

Arbeidsmiljøloven må styrkes – ikke svekkes!

Bruk stemmen din! Delta i debatten

Kvinneliv er like viktig – likestilling i det medisinske systemet!

EN LØNN Å LEVE AV – EN DAG Å LEVE MED – 6 TIMERS NORMALARBEIDSDAG

Kvinne – bryt ikke sammen, bryt ut!

Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som faktisk rammer deg selv

Ingen er frie, før alle er frie

Hvis du ikke sloss for alle kvinner, sloss du ikke for noen kvinner

Utdanning er nøkkelen til bekjempelse av fattigdom

A woman`s plae is in the resistance

Respect my existence or expect my resistance

Women`s rights are human rights. Human rights are women`s rights

The future is female

Nedbemanning på barsel – et svik mot mor og barn

#valg 2017: Vi vil ha en regjering som tar likestilling på alvor!

Likt arbeid = liv lønn – arbeid å leve av!

JA til flere kvinnelige entreprenører

Flere kvinnelige gründere

Kvinner skal ikke ties ihjel. Ikke i mediene. Ikke i kommentarfeltene

Dump Trump – støtt trygg abort

Nei til voldtekt som våpen – beskytt kvinner i krig

Vi krever hele stillinger

Rett til full stilling i helsesektoren

Bare ja er ja

Ut med rasistene, inn med feministene!

Ja til entusiastisk samtykke – samtykkelov nå!

Krisesenter uten krav om rusfrihet til Bergens kvinner!

Ta digital vold mot kvinner på alvor – innfør egen hevnpornolov!

Ei lønn å leve av – en arbeidstid å leve med – Ja til 6-timers arbeidsdag

Kvinnekamp er klassekamp – Klassekamp er kvinnekamp

Forsvar kvinner som forsvarer menneskerettigheter

Voldtekt er sex uten samtykke – ny lov nå!

Kvinner på flukt skal beskyttes. Krev trygghet nå

TROSFRIHET FOR VERDENS KVINNER

Forby omskjæring av alle barn!

Like rettigheter for kvinner i fengsel

Kvinner forandrer verden

Likestilling er ein menneskerett

Vi tar kampen for kjærligheten

Ta kampen for 6 timersdagen

Fjern juridisk kjønn

Ja til kjønnsnøytrale arbeidstitler

 

KRISTIANSAND

Vedtatte paroler på parolemøte 14 februar:

 

STAVANGER

Vedtatte paroler på parolemøte 15 februar:

 

TROMSØ

Vedtatte paroler på parolemøte 22 februar:

 

Finner du ikke ditt sted i oversikten? Send epost til post(at)kvinnefronten.no

Comments are closed.