8.mars paroler 2017

Her er parolene vedtatt i 2017:

TRONDHEIM

Vedtatte paroler på parolemøte 25 januar:

Kamp mot all kvinneundertrykking (hovedparole)

Bekjemp seksualisert vold

Feministhus i Trondheim nå!

Forsvar offentlig pensjon

Forsvar sexkjøpsloven

Ja til 6-timersdag

Krisesenteret i Trondheim trenger mer plass!

Kvinner på flukt skal beskyttes. Krev trygghet nå!

Likelønn nå!

Mer kunnskap om kvinnesykdommer!

Moder jord trenger nedrustning – ikke oppvarming!

Skam over norsk asylpolitikk

Transrettigheter er kvinnekamp, innfør tredje kjønnsalternativ nå!

Trosfrihet for kvinner i alle land

Ut med rasistene, inn med feministene

Verden vinner – med utdanning til alle kvinner

OSLO

Vedtatte paroler på parolemøte 9 februar:

Kamp mot vold og voldtekt – rettssikkerhet for kvinner (hovedparole)

Beskytt likestillingsloven!

Bruk omvendt voldsalarm.

Vi krever faste hele stillinger, likelønn og 6 timers dag

Opp med kvinnelønna nå!

Styrk minoritetskvinners mulighet til lønnet arbeid – nei til ubetalte praksisplasser.

Ja til trygg og livslang pensjon for alle!

Feminismen er grenseløs – vern til kvinner på flukt.

Verden vinner med utdanning til alle jenter og kvinner!

Støtt FNs agenda for kvinner, fred og sikkerhet!

Frihet til å være seg selv-ja til kjønnsmangfold

Håndhev sexkjøpsloven – bedre hjelpetiltak

Stopp Pornokulturen – bedre seksualundervisning nå!

Nei til kommersialisering av kvinnekroppen /Kvinnefronten

Styrk kvinnekampen – øk støtten til kvinneorganisasjoner.

Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur.

Kvinneliv er viktig – likestilling i det medisinske systemet!

La fitta flagre fritt – nei til kosmetisk intimkirugri /Jentefronten

Kvinner over hele verden krever selvbestemt abort & gratis prevensjon! /Kvinnefronten

Bedre barseltilbud – la kvinner få tid og rom /Kvinnefronten

 

BERGEN

Vedtatte paroler på parolemøte 13 februar:

Hovedparoler:

Kamp for full kvinnefrigjøring

Økonomisk uavhengighet – avgjørende for likestilling

Mangfold er styrke

Stopp overgrep – styrk kvinners rettssikkerhet

FORSVAR LIKESTILLINGSLOVEN – kvinner trenger diskrimineringsvern

Underparoler:

Kampen mot skammen

Arbeidsmiljøloven må styrkes – ikke svekkes!

Bruk stemmen din! Delta i debatten

Kvinneliv er like viktig – likestilling i det medisinske systemet!

EN LØNN Å LEVE AV – EN DAG Å LEVE MED – 6 TIMERS NORMALARBEIDSDAG

Kvinne – bryt ikke sammen, bryt ut!

Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som faktisk rammer deg selv

Ingen er frie, før alle er frie

Hvis du ikke sloss for alle kvinner, sloss du ikke for noen kvinner

Utdanning er nøkkelen til bekjempelse av fattigdom

A woman`s plae is in the resistance

Respect my existence or expect my resistance

Women`s rights are human rights. Human rights are women`s rights

The future is female

Nedbemanning på barsel – et svik mot mor og barn

#valg 2017: Vi vil ha en regjering som tar likestilling på alvor!

Likt arbeid = liv lønn – arbeid å leve av!

JA til flere kvinnelige entreprenører

Flere kvinnelige gründere

Kvinner skal ikke ties ihjel. Ikke i mediene. Ikke i kommentarfeltene

Dump Trump – støtt trygg abort

Nei til voldtekt som våpen – beskytt kvinner i krig

Vi krever hele stillinger

Rett til full stilling i helsesektoren

Bare ja er ja

Ut med rasistene, inn med feministene!

Ja til entusiastisk samtykke – samtykkelov nå!

Krisesenter uten krav om rusfrihet til Bergens kvinner!

Ta digital vold mot kvinner på alvor – innfør egen hevnpornolov!

Ei lønn å leve av – en arbeidstid å leve med – Ja til 6-timers arbeidsdag

Kvinnekamp er klassekamp – Klassekamp er kvinnekamp

Forsvar kvinner som forsvarer menneskerettigheter

Voldtekt er sex uten samtykke – ny lov nå!

Kvinner på flukt skal beskyttes. Krev trygghet nå

TROSFRIHET FOR VERDENS KVINNER

Forby omskjæring av alle barn!

Like rettigheter for kvinner i fengsel

Kvinner forandrer verden

Likestilling er ein menneskerett

Vi tar kampen for kjærligheten

Ta kampen for 6 timersdagen

Fjern juridisk kjønn

Ja til kjønnsnøytrale arbeidstitler

 

STAVANGER

Vedtatte paroler på parolemøte 15 februar:

Kvinneliv er like viktig – likestilling i det medisinske systemet

Stopp voldtektene – handling NÅ

Håndhev sexkjøpsloven

Frihet til å være seg selv – ja til kjønnsmangfold

Likestill turnus og skiftarbeid

6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon!

Likelønn NÅ!

Støtt kurdiske kvinners kamp for demokratiske rettigheter!

Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur

Trygge aborter til alle verdens kvinner

Ja til rettferdighet i asylpolitikken

Få slutt på netthetsen av kvinnelige debattanter!

Stopp pornokulturen og syke kroppsidealer –  kjønnslepper skal ikke designes!

 

TROMSØ

Vedtatte paroler på parolemøte 22 februar:

Kvinner i hele verden krever sjølbestemt abort

Feminismen er grenseløs – gi vern til kvinner på flukt

Aldri mer Hemsedal – rettssikkerhet nå!

Intimkirurgi er kjønnslemlestelse

Sex uten samtykke = voldtekt – ny lov nå!

Ei lønn å leve av – likelønn nå!

Ja til sekstimersdag med full lønnskompensasjon

Frihet til å være seg selv – nei til kjønnsstereotypier

Vis respekt for kvinner i mannsdominerte yrker

Knus heteronormativiteten

Bedre barseltilbud – la kvinner få tid og rom

Håndhev sexkjøpsloven – bedre hjelpetiltak

Støtt palestinske kvinners frigjøringskamp

Støtt kurdiske kvinner i kampen mot Is

Dump Trump – støtt trygg abort

Klimakrisa truer kvinners livsgrunnlag

 

DRAMMEN

Kamp mot all kvinneundertrykking – for frigjøring av kvinnene

Kvinner rammes hardest – vern til kvinner på flukt

Ta imot flyktninger

Lovfestet rett til heltid – nei til midlertidige jobber. Styrk arbeidsmiljøloven

Stopp utnytting av ungdommen – tarifflønn til alle

Voldtekt dreper

Skeiv kamp er kvinnekamp

Nei til kjønnslemlestelse

Nei til tvangsekteskap

Vi er vakre nok – stopp skjønnhetstyrraniet

Forsvar sexkjøpsloven – kvinner er ikke til salgs

Riv murene- bygg bruer . For et fritt Palestina

Kvinnekamp er miljøkamp

Fattigdom truer kvinner og barns helse

Dump Trump – støtt trygg abort

Inkluder minoritetskvinner i idretten

Kamp mot skammen

 

ARENDAL

Vi hilser våre medsøstre 8. mars – kamp mot all kvinneundertrykking

Beskytt kvinner på flukt – krev trygge veier til Europa

Ikke svekk kvinners stilling – forsvar likestillingsloven

Kamp mot vold og voldtekt – rettsikkerhet for kvinner

Atomnedrustning nå – forbud mot atomvåpen

Solidaritet med verdens lesbiske! 

Kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur

 

KONGSVINGER

Ingen er fri før alle er fri

Nei til intimkirurgi!

Transkvinnekamp = feminisme. Ja til kjønnsmangfold!

Feminisme er også antirasisme

Nei til profitt på dårlig selvtillit. Føkk skjønnhetstyranniet!

Stopp vold mot kvinner

 

 

Finner du ikke ditt sted i oversikten? Send epost til post(at)kvinnefronten.no

Comments are closed.