Abortfesten sprengte skam og myter

Først publisert i Klassekampen 28.06.2017

Elisabeth Swensen skriver i Klassekampen, 26.juni, at Kvinnefrontens abortfest var “et vulgært stunt og en “strategisk skivebom”. Vi mener tvert imot! Debatten som kom var en ny og mer nyansert debatt om abort i norsk offentlighet.

Holdninger og myter om at abort er en vanskelig avgjørelse og noe de fleste kvinner sliter med livet ut, er den gjengse oppfatning. Dette stemmer ikke. Forskning viser at de fleste kvinner føler lettelse når valget er tatt og aborten utført.

Vi har gått et skritt videre fra å snakke om abort som noe utelukkende vondt og vanskelig, til å løfte det opp til det selvbestemt abort er; nemlig et frigjøringsprosjekt. Kvinnefronten vil sprenge tausheten og skammen som fortsatt preger mange kvinner, nesten 40 år etter abortloven.

Kvinner tar abort av mange ulike grunner, og det bør vi alle være bevisste på. Kvinnefronten har respekt for de kvinnene som syns abort er et vanskelig valg. Vi vil alltid jobbe for at kvinner med vansker før, under og etter abort skal ivaretas av helsevesenet og ha gode hjelpetilbud. Det har vi gjort i en årrekke og det vil vi fortsette med.

Det vi har fått mest kritikk for er at vi har brukt ordet “Abortfest” på et bilde. Det var et retorisk grep som motstykke til mørkemennenes «sørgetog for det ufødte liv». De samme mørkemennene som bruker fosterdukker og ketsjupflasker, og kommer med feilinformasjon og alternative fakta om abort.

Swensen, med flere, velger å rette pekefingeren mot Kvinnefronten; vi i den radikale kvinnebevegelsen mener det er viktig å tale abortmotstanderne i mot. Nessa og hans støttespillere er ikke bare de som dukket opp i sørgetoget. Abortmotstanderne er organisert, har penger og økende oppslutning.

Swensen mener at abort er et politisk ikke-anliggende.

Reservasjonsrettforslaget i 2014 var et angrep på kvinners selvbestemmelsesrett, betenkningsdager i 2016 og fosterreduksjonsdebatten like så.

Internasjonalt ser vi tydelig at koalisjoner av religiøse og høyre-konservative kjemper for å motarbeide kvinners reproduktive rettigheter.

Dette gjelder også i Europa. Det er naivt å tro at disse strømningene ikke finnes i Norge.

Vi står i solidaritet med alle verdens kvinner som ikke har de samme rettighetene og mulighetene som oss. Vi vet at rettighetene våre ikke kom uten kamp, og de er heller ikke vunnet for alltid. Derfor står vi på barrikadene mot angrep.

Vi ønsker velkommen til jubileumsfeiring neste år, da loven for selvbestemt abort er 40 år. Vel møtt!

Skrevet av:

Johanne Vierhaug Lühr, Kvinnefronten Oslo

Tina Skotnes, Arbeidsutvalget i Kvinnefronten

Cathrine Linn Kristiansen, Landsstyret i Kvinnefronten

Comments are closed.