Abortloven er ikke til forhandling!

2000 var samlet foran Stortinget 30.10.2018.

Vi trenger et samfunn der kvinnekroppen tilhører kvinnene og ikke er brikker i et politisk spill.

Appell fra Johanne Vierhaug Lühr, leder Kvinnefronten Oslo

Kjære medsøstre og kamerater!

Det gjør meg sint og jeg blir så provosert av at når det kommer til kvinners rettigheter er ingenting skrevet i stein. Kvinners kropper blir brukt som brikker i et spill om politisk makt. Min kropp er oppe til forhandling og jeg liker det ikke!

Kvinnefronten har kjempa for kvinners rett til selvbestemt abort i nesten 50 år. Abortkampen er en av kjernesakene våre og noe vi jobber med hele tiden — både nasjonalt og internasjonalt.

Abortkampen gikk fremover da retten til selvbestemt abort trådde i kraft. Det vi har sett i de senere åra er at vi står på stedet hvil. Fremfor å kjempe for at kvinner får et bedre helsetilbud må vi bruke energi på å kjempe for å beholde rettighetene vi har. Gang på gang må vi kjempe for å opprettholde rettigheter vi allerede har vunnet.

Abort er en grunnleggende rett for at kvinner skal delta på lik linje med menn i samfunnet. Kravet vårt om rett til å bestemme over egen kropp er avgjørende for at vi skal kunne ha innflytelse i eget liv og virke. Innskrenking i abortloven i stedet for utvidelse føles dermed som en inngripen i vår mulighet til å bestemme over egen hverdag.

Kvinnefronten vil ikke bli med på retorikken om at vi lever i et sorteringssamfunn. Om kvinner velger bort fostre er dette helt og holdent opp til kvinnene
En abort er ikke en filosofisk eller intellektuell øvelse som noen av våre meningsmotstandere prøver å gjøre det til.

Det er ikke kvinners individuelle ansvar å få barn som er syke fordi det hindrer et såkalt sorteringssamfunn. Vi kan ikke legge moralsk press på den enkelte gravide kvinne om å bære frem barn bare for at vi skal kunne se på oss selv som et humant og tolerant samfunn.

Internasjonalt så er Norge liksom et foregangsland når det gjelder likestillingDdet vi opplever nå er det motsatte av likestilling. Det er forunderlig at de høyreliberale politikerne som ellers roper så høyt på individets mulighet for å bestemme selv ikke mener det når det gjelder abort! Det er smakløst at vi har en statsminister som driver kvinnefiendtlig politikk.

Det er på tide at vi får en lov om selvbestemt abort hvor kvinnen som skal ha aborten er i fokus og uten innblanding fra Gud og hvermann. Vi må stole på kvinner. Vi tar gode valg i våre egne liv og vi vet best hvor skoen trykker.

Jeg håper jeg ikke trenger å stå her som sekstiåring og si det samme som jeg sier nå. Men jeg har mine tvil. Vi trenger en endring. Det er når vi samarbeider vi får til endring. Den organsierte kvinnebevegelsen kjemper for kvinnesaker så meld deg inn i en kvinneorgansisasjon nær deg.

Vi trenger et samfunn der kvinnekroppen tilhører kvinnene og ikke er brikker i et politisk spill.

Abortloven er ikke til forhandling!

45026480_10156566552040943_5074319679141445632_n

Comments are closed.