Amnestyforhvem

Appell til Amnesty

Vår appell til Amnesty på markering mot Amnestys prostitusjonspolitikk 23 okt:

Vi står her i dag og protesterer mot Amnestys vedtak om å gå inn for at såkalt “sex-arbeid” og at alle deler av sex-industrien bør legaliseres.

Dette er et hån mot kvinner over hele verden og et alvorlig brudd på menneskerettighetene.

Dessverre har Amnesty en lang tradisjon på å ikke prioritere eller ta overgrep mot kvinner på alvor.

Kjønnslemlestelse ville de ikke ta tak i fordi det var “kultur”.

Abortkampen i Sør-Amerika ønsket de heller ikke å ta tak i av diplomatiske årsaker.

Nå ofrer de kvinner over hele verden på prostitusjonens alter.

Amnesty har i denne prosessen solgt seg til sexindustriens bakmenn.

De har kjøpt pro-prostitusjons lobbyens retorikk.

De har tatt i mot penger og råd fra kjente og domfelte halliker.

De har hoppet bukk over den egentlige diskusjonen om prostitusjonslovgivning; Den nordiske modellen.

De har ikke informert eller involvert ansatte og medlemmer i prosessen.

Amnesty Norge går på tvers av norsk lovgivning, og det er fare for at de nå blir en lobby-virksomhet mot sexkjøpsloven.

Det burde være åpenlyst: Følg pengene – hvem er det som tjener store summer på dette?

Sex er ikke arbeid!

Prostitusjon er vold og seksuell utnyttelse for profitt)

 

Kvinnefronten og en samlet norsk kvinnebevegelse er forbanna.

Vi oppfordrer Amnesty til å snu.

Gi heller penger til ROSA prosjektet, kontonummer under:

Amnestyflyer

 

Comments are closed.