Velg deg fri – Svar til Mathilde Tybring-Gjedde

Vi har svart Mathilde Tybring-Gjedde. Det begynner å bli en tradisjon at høyresidekvinner syter over å bli ekskludert 8. mars “Ingenting hindrer derimot høyrekvinnene i å lage sitt eget tog 8. mars. Da kan de jo gjøre det i sin stil – få et reklamebyrå til å utforme og trykke opp parolene, for eksempel “kvinner må gjøre […]

Høringssvar om fedrekvota

Høringssvar fra Kvinnefronten vedrørende forslag til ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen. Kvinnefronten mener fedrekvoten i foreldrepengeordningen er et svært viktig likestillingspolitisk tiltak. Vi ønsker å endre tradisjonell arbeidsdeling og rollefordeling mellom kjønnene, og fedrekvoten har vist seg å være et svært godt virkemiddel for å få til dette. Fedrekvoten gir fedre […]

Kvinnepolitisk tilbakeslag med ny regjering?

En ny, blå regjering kan også bety et tilbakeslag for likestillingen i Norge. Det kommer tydelig fram i Kvinnefrontens partitest. Mens de ideologiske skillelinjene mellom partiene er utydelige på mange områder, er de klare på likestilling. I familiepolitikken går det ideologiske skillet mellom en moderne, feministisk ideologi der det selvfølgelige målet er at begge kjønn […]