Barseltilbud på overtid – 10 nye punkter for å bli mor- og barnevennlig

Først publisert på Nye Meninger 29.03.2017

Nettsiden “Dagens medisin” skriver at 38 av 41 sykehus ikke oppfyller kravene for å være mor-og-barnvennlige. Det er vel og bra dette tas tak i. Problemet er at kravene er utdatert.

Av de ti punktene som er beskrevet for å oppfylle kravet om å være mor-og-barnvennlige handler 7 om amming. Det er urovekkende hvordan kvinnenes oppfatning og sykehusenes oppfatning er så diametralt forskjellig. En mor som føler seg ivaretatt er det viktigste og beste utgangspunktet hvis man skal få til amminga og en god start på det nye livet som mor.
Sykehusene er ammevennlige, ikke mor-og-barnvennlige. Kvinnene ofres til Ammeguden og dens menighet. Overlege på Ullevål sykehus var senest i forrige uke enig i at tilbudet ikke var godt nok.

1 av 10 opplever en fødselsdepresjon. Det handler ikke om barseltårer, men om depresjon. Langvarig nedstemthet, angst og tiltaksløshet er noen av symptomene.Flertallet av disse er kvinner som av ulike årsaker ikke har mestret å amme fra start. 10% er mange i et folkehelseperspektiv. 10% burde være mange nok til å endre en praksis slik at det ganger kvinnen. Amming er ikke det viktigste her i verden. Det virker sånn med presset fra sykehus og helsestasjon.

Sykehusene har en lang vei å gå for å møte kvinner med respekt på fødeavdelingene. Jeg har derfor laget 10 nye punkter slik at de kan komme raskt i gang med å endre praksis. To av punktene( 1og 5) er fra de nåværende punktene.

1. Et helhetlig fødselsomssorgstilbud fra sykehus og helsestasjon
2. Spør kvinnen hvordan hun føler seg og ta svaret på alvor- vis gjerne empati
3. Gi nøye opplæring i amming på kvinnens premisser
4. Jjournalføring skal skrives med et respektfullt språk
5. La mor og barn ha mulighet til å være sammen hele tiden
6. La kvinnen ha innflytelse på lengden på oppholdet sitt på sykehuset. Vil kvinnen hjem og det er medisinsk forsvarlig så la henne, vil kvinnen ha en eller to dager ekstra så la henne
7. Alle kvinner må gjennom en psykisk sjekk før de får reise hjem. Dette må gjøres av fagperson som har spesialisert kunnskap om fødselsdepresjon og fødselspsykoser.
8. La kvinnen bestemme selv om hun vil amme eller bruke tåteflaske. Om kvinnen vil bruke morsmelkertstatning så har ikke sykehuset noe med det.
9. Alle kvinner skal bli opplyst om den åpne returen de har krav på
10. Alle kvinner skal bli møtt med respekt og forståelse

Kvinnehelse på politisk agenda er en forutsetning for at noe skal skje.
Bedre barseltilbud NÅ- la kvinner å tid og rom. La oss få ha innflytelse på noen av de viktigste dagene i våre liv.

Skrevet av Johanne Vierhaug Lühr, styremedlem i Kvinnefronten

Comments are closed.