Bekymringsmelding til Human-Etisk Forbund

I dag, 19.04.2016, har vi sendt bekymringmelding til Human-Etisk Forbund:

Human-Etisk forbund har gjennom 60 år vært et fyrtårn i sitt arbeid for mennneskerettigheter, etikk og verdier. Dere har ført kampen for å skille stat og kirke, for livssynsfrihet, menneskerettigheter, kvinners og minoriteters rettigheter. Dette er alle saker Kvinnefronten støtter.

Dere har stått stødig i deres grunnprinsipper og holdt fokus på livsynssaker, tross alle de politiske kampene som har blitt ført ellers i samfunnet.

Vi henvender oss med dette til dere fordi vi registrerer at det er i ferd med om å dannes en oppfatning av at dere nå beveger dere i en litt annen retning. Vi ønsker å gjøre dere oppmerksom på at det har det vært mange reaksjoner på den siste boklanseringen til Humanist forlag: Prostitusjon -Pro et contra av Andres Lekanger. Dette er den femte boka i Humanist forlags serie Pro et Contra. Bøkene i denne serien skal presentere ulike argumenter i aktuelle etiske problemstillinger.

Tross deres tilknytning til forlaget, som hovedaksjonær vet vi utmerket godt at dere ikke styrer over hvilke bøker som utgis. Allikevel oppleves det nettopp på grunn av deres tilknytning til forlaget at dere har tatt side i spørsmålet om prostitusjon. Forfatteren, Andres Lekanger, er ansatt i PION, prostituertes interesseorganisasjon i Norge. Når et forlag gir ut en «for eller imot»-bok om prostitusjon, og forfatteren er en profilert motstander av sexkjøploven som jobber for avkriminalisering av sexkjøpere og halliker, er det særlig viktig at man er redelig i fremstillingen av sine meningsmotstandere. Her mislykkes dessverre Humanist forlag og Lekanger. Det gjør at boka fremstår mer som et talerør for PION enn som en reell Pro et contra-bok. (Les hele vår anmeldelse her )

Human-Etisk Forbund hevder at når dere mener noe i politiske saker, er det alltid på grunnlag av verdiene som ligger i det humanistiske livssynet og at dere ønsker at felles etiske verdier som respekt for liv og menneskeverd, likestilling, rettferdighet, toleranse, gjensidighet og demokrati skal ligge til grunn for samfunnets politikk.

Vi kan vanskelig se at en kobling mellom HEF og prostitusjonsforkjemperne vil være deres organisasjon til nytte, og vi klarer ikke å se hvordan kjøp og salg av mennesker er forenelig med Human -Etisk forbunds grunnprinsipper.

Vi håper dere tar vår henvendelse seriøst, og vil fortsette i samme spor som tidligere, og ivareta den posisjonen dere har opparbeidet dere i samfunnet som er kraftfull og konstruktiv.

 

Med vennlig hilsen

Daisy Elizabeth Sjursø, styremedlem i Kvinnefronten

Stina Bergsten, styremedlem i Kvinnefronten

Jorunn Friis Reset, Organisasjonssekretær i Kvinnefronten

Comments are closed.