Bekymringsmelding til Utenriksdepartementet

Kvinnefronten har undertegnet brev til Utenriksdepartementet, sammen med Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter, Kurdisk Kvinnenettverk og UngKurd;

Til Utenriksdepartementet

Vi henvender oss til Utenriksdepartementet fordi vi er sterkt bekymret for Gulizer Tastemir som ble utlevert til tyrkiske myndigheter 04.07.2018.

Gulizer Tastemir søkte om beskyttelse i Norge i 2015. Med hennes politiske bakgrunn og aktivitet står hun i fare for å bli forfulgt og torturert av tyrkiske myndigheter. I tillegg til beskyttelsesbehov har hun også behov for medisinsk behandling og bistand.

Tastemir fikk avslag på asylsøknaden sin i 2017, og reiste derfor til Tyskland for å søke asyl der. I tråd med Dublin-avtalen ble hun returnert til Norge. Tastemir ble returnert fra Tyskland til Norge 2.juli. Vi ble informert om at hun befant seg i Norge gjennom hennes advokat 3. juli. I løpet av den dagen sendte en rekke organisasjoner og enkeltpersoner uttalelser om at Gulizer Tastemir ikke bør bli sendt til Tyrkia. Hun ble likevel returnert til Tyrkia 4.juli. I sitt brev til Utlendingsnemnda skriver Amnesty at «Hun er i stor fare for å bli arrestert ved ankomst, og bli utsatt for tortur og å få en urettferdig rettgang.» Amnesty begrunner videre dette med å vise til dokumentasjon som Amnesty International og en rekke andre anerkjente aktører har. Dette er forhold norske myndigheter kjenner til.

Våre bekymringer har blitt bekreftet av at Gulizer Tastemir ble arrestert ved ankomst. Hverken familie eller advokater fått mulighet til å komme i kontakt med henne siden norske myndigheter utleverte henne til Tyrkia. Hennes situasjon er uviss og dette skaper uro. Utlendingsnemnda var klar over denne faren, men valgte likevel å sette hennes liv og helse i fare. Norske myndigheter er medansvarlige i den uretten Tastemir nå utsettes for.

Vi er dypt bekymret og krever at norske myndigheter garanterer hennes trygghet. Vi ønsker å følge opp saken både for å kunne rette opp feilen, og for å unngå flere slike feil i fremtiden. Vi setter pris på en skriftlig tilbakemelding, men vil helst også ha et dialogmøte sammen med dere og alle parter som har vært involvert i saken og som har presentert informasjon om saken.

Med vennlig hilsen

Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter

Kurdisk Kvinnenettverk

UngKurd

Kvinnefronten

Comments are closed.