BLI MEDLEM!

Fyll ut medlemskjema, få flott velkomstpakke og ta del av det feministiske fellesskap! (og betal kun en liten sum årlig):

Kf-logo norsk

Alle som definerer seg som kvinner kan være fullverdige medlemmer. Menn er hjertelig velkomne som støttemedlemmer (kan godt betale vanlig kontingent).

 

PS: Vil du fornye medlemsskapet ditt ved å betale kontingenten gjøres det enklest til kontonummer 7874 05 30398 eller på Vipps til “Kvinnefronten i Norge”

PPS: Betalinga skjer til Zubarus, da det er de som drifter medlemsregisteret vårt.