Boikott fotball-VM i Qatar!

Uttalelse vedtatt av arbeidsutvalget i Kvinnefronten 18. mai 2021

Kvinnefronten støtter en boikott av fotball-VM i Qatar. Tildelingen av mesterskapet bygger på grov korrupsjon. 16 av de 22 mennene som vedtok at Qatar skulle få mesterskapet er seinere suspendert, siktet eller satt i fengsel grunnet korrupsjon. Forholdene for arbeiderne i Qatar er under enhver kritikk og en rekke mennesker har dødd i arbeidet med å forberede mesterskapet. Det har blitt avdekket omfattende og grove brudd på menneskerettigheter. Kvinner og LHBT-personer diskrimineres både i lov og praksis

Vi støtter derfor kravet om å boikotte fotball-VM for å få en mer åpen, likestilt og sunnere fotball i fremtiden. Det er viktig å endre maktstrukturene i internasjonal fotball og en god start er å vedta en boikott på fotballtinget 20.juni.

Comments are closed.