Trygg abort for alle kvinner!

Trygg og lovlig abort må ses i sammenheng med, og som en naturlig del, av kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Dette jobber Kvinnefronten for at ALLE kvinner skal ha tilgang til. Les innlegg av Gro Lindstad, Daglig leder i FOKUS og Helga Fogstad, Avdelingsdirektør i Norad.   Først trykket i Vårt Land, 28.09.2015 […]

Posted in Abort   •  

Agenda abortmostand?

Tankesmien Agenda har ansatt Emil Andre Erstad som sin nye internasjonale rådgiver. Dette synes Kvinnefronten er svært overraskende, da han tidligere har uttalt at voldtatte kvinner ikke bør få ta abort. LES HER I forbindelse med ansettelsen er det gjort intervju i Aftenposten: Erstad sier da at: “jeg er en sentrumsorientert kristendemokrati, og kommer ikke […]

Posted in Abort   •  

Dokumentar om Women on Waves: The Vessel

I forbindelse med filmfestivalen Human Rights Human Wrongs skal Kvinnefronten vise den prisbelønte dokumentaren The Vessel 15. februar. Women on Waves startet som en nederlandsk aktivistgruppe som drev en mobil abortklinikk ombord en båt. Båten legger til kai i land med strenge abortlovgivninger, også i Europa, og utfører den medisinske aborten i internasjonalt farvann. Men å hjelpe kvinner på […]

Vår høringsutalelse om reservasjonsretten

Kvinnefrontens høringsutalelse fastlegers henvisning til abort Kvinnefronten takker for anledningen til å uttale seg i en sak som angår alle våre medlemmer, og som vi anser som en svært viktig sak fordi den vil ramme sårbare kvinner i en utsatt situasjon. Debatten rundt reservasjonsretten har utviklet seg til å bli et stort politisk tema som […]

I spissen mot kristenfolket

I spissen mot kristenfolket «Nå har våre folkevalgte en glimrende anledning til å vise i praksis at de virkelig er motstandere av ulikhet for loven, at de er motstandere av kvinneundertrykking.» Else Michelets stemme runger utover Youngstorget. Det er 29. oktober 1974 og to dager igjen til Stortinget skal stemme over Familiemeldinga med prinsippet om […]

Et skritt fram og to tilbake? Abort i Latin-Amerika

Kvinneorganisasjonene kjemper mot den sterke katolske kirken som stadig forsøker å begrense kvinners rett til å selv bestemme over egen kropp. Det siste året har vi vært vitner til både frem- og tilbakeskritt i arbeidet for kvinners rettigheter. Peruanske rødkledde aktivister protesterer mot totalforbud mot abort. Foto: Alformbra Roja Peru.   AV: ÅSE KAREN WESTAD FJELD, […]

Posted in Abort   •  

Støtt kampen for kvinners reproduktive rettigheter!

I forbindelse med G8-møtet i Canada i juni har Kvinnefronten i Norge tilsluttet seg dette brevet.
Alle andre organisasjoner som jobber for bedre reproduktive rettigheter oppfordres til å gjøre det samme!
Brevet er stilet til Canadas statsminister Stephen Harper

Kjære Statsminister Harper
Tidligere i år annonserte du at mødrehelse skal være en utviklingsprioritet på G8-møtet i juni. På tross av dette, etter at du annonserte denne prioriteringen har medlemmer av din stab offentlig sagt at regjeringens mødrehelsesatsning ikke vil omfatte arbeid mot utrygge aborter, tilgang til familieplanlegging eller prevensjon.

Posted in Abort   •  

Abort er ein kvinnerett

Dette leserinnlegget sto på trykk i Bergens Tidene 3. mai 2010


”Frivillig” underlivssjekk innført i Bergen

Ikke visste vi at et påbud om ”frivillig” underlivsundersøkelse av jentebarn fra land der forekomsten av kvinnelig omskjæring er 30 % eller mer, er innført i Bergen fra 1. januar. Og ikke bare i Bergen,  men i hele landet.Ikke visste vi at myndighetene har praktisert dette i enkelte bydeler i Oslo, i Lier og Drammen i 2009.
Vår første reaksjoner: kan dette være mulig? Og vi stiller oss spørsmålet: er kriteriene for frivillighet oppfylt? Og vi får en ekkel følelse: er ikke dette tvang?

Myten om det vanskelege valet

Eit abortpolitisk hefte frå Kvinnefronten. Abort er ein lovfesta rett i Noreg og tilgangen og kunnskap om ulike prevensjonsmiddel er høg. Det finst ikkje illegale abortar i Noreg, abort er gratis, me har god svangerskapsomsorg, lang svangerskapspermisjon, høg prevensjonstilgang og formell rett til å halda på jobben dersom me vert gravide. Trass i det, heftar det framleis mange moralske vurderingar og lodd ved seksuallivet til kvinner.