Mariboine

Kvinnehistorisk natt 2017

8 mai skal vi farge gatene med kvinner! Visste du at hele 12 menn (kanskje fler) har to gater/plasser oppkalt etter seg? Disse:  Arne Garborgs vei/Arne Garborgs plass, Cristian Fredriks plass/Christian Fredriks vei, Evald Ryghs gate/Evald Ryghs plass, Fridtjof Nansens plass/Fridjof Nansens gata, Hans Nielsen Hauges gate/Hans Nielsen Hauges plass, John Collets Alle/ John Collets […]

13090047_10153982863660272_317313481_n (1)

Kvinnehistorisk natt 2016

På søndag 8.mai, (natt til 9.mai) er det Kvinnehistorisk Natt. Dette er natta da vi fyller byene i Norge med kvinner – Vi henger opp plakater av kvinner vi vil hedre (på tillatte steder). I Oslo møtes vi på Youngstorget kl.1800 – facebookevent det blir en markering på torget før vi går sammen byen rundt. […]

Betzy Kjelsberg

Biografi om Betzy Kjelsberg

Magnhild Folkvord har skrevet biografi om Betzy Kjelsberg – kom å hør om boka på Tronsmo bokhandel 9.mars kl.1700 – eller Drammen bibliotek 17.mars kl 18.00! BETZY KJELSBERG (1866-1950) var den første kvinnelege fabrikkinspektøren i Norge, frå 1910 til 1936, og gjorde mykje for å forbetra både arbeidsmilø og arbeidsmiljølovgiving. På same tid var ho ein […]

KIWAKK

Women Against AIDS – Tanzania

Siden 1998 har Kvinnefronten støttet KIWAKKUKI (Women Against AIDS in Kilimanjaro, Tanzania) gjennom FOKUS/Norad. KIWAKKUKI er en grasrot kvinneorganisasjon. De driver arbeid rettet mot HIV/AIDS, gjennom treningsopplegg, opplysning, møter, støttegrupper, veiledning, hjemmepleie, medisinsk og sosioøkonomisk hjelp. Les hele evalueringsrapporten her  

iac_logo

Inter-African Committee – arbeid mot kjønnslemlestelse

Siden 1990 har Kvinnefronten støttet Inter-African Committee (IAC) gjennom FOKUS/Norad. . IAC har også mottatt støtte fra Operasjon Dagsverk, gjennom Kvinnefronten, fra år 2000 – 2005. Dette er en organisasjon som strekker seg over 28 land og jobber mot Female Genital Mutilation (FGM), gjennom opplysning, kampanjer,  utvikling av IAC-materiale og forskning. Les evalueringsrapporten fra Tanzania […]

Cendoc

Kvinneinformasjonsnettverk i Peru

Fra 1998 har kvinneinformasjonsnettverket(RIM) i Peru blitt støttet av FOKUS/Norad, gjennom Kvinnefronten i Norge. Les hele evalueringsrapporten her Desentralisering i Peru krever at kvinner læres opp til å ta hånd om bibliotek og dokumentasjonssentre i fylkene. Cendoc-Mujer / RIM legger stor vekt på betydningen av å ivareta kvinneinformasjonssamlinger som del av det nasjonale kulturelle felleseie. […]

Grupta

Indisk prostitusjonsaktivist advarer mot sexkjøpsfrislipp

Først trykket i Klassekampen 28.10.15, av Sissel Henriksen, Copyright Klassekampen – Vi har vunnet store seire, men motkreftene er sterke, sier Ruchira Gupta fra Aapne AAP Worldwide, en organisasjon som slåss mot prostitusjon og menneskehandel. – Vi som kjemper mot prostitusjon har oppnådd viktige seire. Men motkreftene vinner også fram, sist da Amnesty International i […]

Helen Ørvig

Filmpremiere i Oslo og Moss

Helen Ørvig: visjonær og lidenskapelig feminist! Kvinnefronten har i samarbeid med kvinneorganisasjonen WARMI, Peru, laget en dokumentar om Helen Ørvig på 52 min. Nå er den for første gang oversatt til norsk, og skal vises i Oslo og i Moss. Kvinneforkjemper i Peru – 45 år på barrikadene Av og til er det noen som […]

Jimmy Carter 2

Jimmy Carter hyller Kvinnefrontens arbeid mot sexkjøp

Saken ble publisert på nrk.no Kvinnefrontens internasjonalt ansvarlige, Agnete Strøm, blir hyllet av Jimmy Carter. Gjennom mange års frivillig arbeid og lobbyisme mot menneskehandel og prostitusjon, har hun vært med å kjempa fram den norske sexkjøpsloven. “Den nordiske modellen” er nå et forbilde. USA sin tidlegare president Jimmy Carter og Rotary «Against Child Slavery» har kalt […]

11169804_10200445745544270_2159706356744636516_n

Kvinnehistorisk natt!

I kveld møtes vi og farger byene med Kvinnekamp! i Oslo: på Youngstorget kl.1730 i Trondheim kl.18 i Prinsens gate 14 I Bergen: Den Blå Steinen kl.1900 I Fredrikstad ved Litteraturhuset kl.1900 (Om det er flere dere vet om – så si ifra) Kvinnefronten har laget noen plakater for kvelden, her er det bare å laste ned […]

Two Articles on Prostitution

Two Articles on Prostitution

Kvinnefronten har kommet med to artikler skrevet av Agnete Strøm og Cecilie Høigård – disse kan lastes ned på PFD :Two Articles on Prostitution eller leses her: Developing Feminist Politics on Prostitution Paper given at the panel: The Human Rights Abuse Inherent to the Sex-Trade NGO CSW59 FORUM, New York, 14th March 2015. av Agnete Strøm Our fight […]

1383433_10152735280155283_1014363524_n

Pennen er vårt redskap, historien er vår kamp.

For noen uker siden deltok jeg på et åpent møte i Kvinnefronten hvor to av de originale medlemmene, Irmelin Wister og Ellen Aanesen, fortalte om forskjellige stunts Kvinnefronten gjorde på 70-tallet. De fortalte om den gangen en gjeng feminister tok over galleriet i en kirke og rullet ned et banner om selvbestemt abort akkurat i […]

elsemichelet

I spissen mot kristenfolket

I spissen mot kristenfolket «Nå har våre folkevalgte en glimrende anledning til å vise i praksis at de virkelig er motstandere av ulikhet for loven, at de er motstandere av kvinneundertrykking.» Else Michelets stemme runger utover Youngstorget. Det er 29. oktober 1974 og to dager igjen til Stortinget skal stemme over Familiemeldinga med prinsippet om […]

reservasjon

Kvinnepolitisk tilbakeslag med ny regjering?

En ny, blå regjering kan også bety et tilbakeslag for likestillingen i Norge. Det kommer tydelig fram i Kvinnefrontens partitest. Mens de ideologiske skillelinjene mellom partiene er utydelige på mange områder, er de klare på likestilling. I familiepolitikken går det ideologiske skillet mellom en moderne, feministisk ideologi der det selvfølgelige målet er at begge kjønn […]

Myten om det vanskelege valet

Eit abortpolitisk hefte frå Kvinnefronten. Abort er ein lovfesta rett i Noreg og tilgangen og kunnskap om ulike prevensjonsmiddel er høg. Det finst ikkje illegale abortar i Noreg, abort er gratis, me har god svangerskapsomsorg, lang svangerskapspermisjon, høg prevensjonstilgang og formell rett til å halda på jobben dersom me vert gravide. Trass i det, heftar det framleis mange moralske vurderingar og lodd ved seksuallivet til kvinner.

Abort er ein kvinnerett

Dette leserinnlegget sto på trykk i Bergens Tidene 3. mai 2010


”Frivillig” underlivssjekk innført i Bergen

Ikke visste vi at et påbud om ”frivillig” underlivsundersøkelse av jentebarn fra land der forekomsten av kvinnelig omskjæring er 30 % eller mer, er innført i Bergen fra 1. januar. Og ikke bare i Bergen,  men i hele landet.Ikke visste vi at myndighetene har praktisert dette i enkelte bydeler i Oslo, i Lier og Drammen i 2009.
Vår første reaksjoner: kan dette være mulig? Og vi stiller oss spørsmålet: er kriteriene for frivillighet oppfylt? Og vi får en ekkel følelse: er ikke dette tvang?

Linker

MEDIAhttp://radiorakel.no/http://fett.no/ FEMINISTISKE ORGANISASJONERhttp://www.su.no/Organisasjon/Utvalg/Feministisk/index.html http://sosialisme.no/politikk/feminisme/ ABORT OG SEXUELLE RETTIGHETER www.rfsu.se www.sexogpolitikk.no www.womenonwaves.org http://www.sexogsamfunn.no/www.ippf.orgwww.mariestopes.org www.unfpa.org http://friabort.wordpress.com/ ’Lov om svangerskapsbrudd’, også kjent som abortloven: www.lovdata.no/all/hl-19750613-050.html www.catholicsforchoice.org/ www.ipas.org/ www.medicalabortionconsortium.orghttp://sexologikatalogen.no/ VOLD I NÆRE RELASJONERwww.krisesenter.com www.atv-stiftelsen.no Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 – 2011 http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Handlingsplaner/Vendepunkt.pdf NOU 2003:31 – Retten til et liv uten vold; Menns vold mot kvinner i nære relasjoner […]