Abort er ein kvinnerett

Dette leserinnlegget sto på trykk i Bergens Tidene 3. mai 2010


”Frivillig” underlivssjekk innført i Bergen

Ikke visste vi at et påbud om ”frivillig” underlivsundersøkelse av jentebarn fra land der forekomsten av kvinnelig omskjæring er 30 % eller mer, er innført i Bergen fra 1. januar. Og ikke bare i Bergen,  men i hele landet.Ikke visste vi at myndighetene har praktisert dette i enkelte bydeler i Oslo, i Lier og Drammen i 2009.
Vår første reaksjoner: kan dette være mulig? Og vi stiller oss spørsmålet: er kriteriene for frivillighet oppfylt? Og vi får en ekkel følelse: er ikke dette tvang?

Myten om det vanskelege valet

Eit abortpolitisk hefte frå Kvinnefronten. Abort er ein lovfesta rett i Noreg og tilgangen og kunnskap om ulike prevensjonsmiddel er høg. Det finst ikkje illegale abortar i Noreg, abort er gratis, me har god svangerskapsomsorg, lang svangerskapspermisjon, høg prevensjonstilgang og formell rett til å halda på jobben dersom me vert gravide. Trass i det, heftar det framleis mange moralske vurderingar og lodd ved seksuallivet til kvinner.

Linker

MEDIAhttp://radiorakel.no/http://fett.no/ FEMINISTISKE ORGANISASJONERhttp://www.su.no/Organisasjon/Utvalg/Feministisk/index.html http://sosialisme.no/politikk/feminisme/ ABORT OG SEXUELLE RETTIGHETER www.rfsu.se www.sexogpolitikk.no www.womenonwaves.org http://www.sexogsamfunn.no/www.ippf.orgwww.mariestopes.org www.unfpa.org http://friabort.wordpress.com/ ’Lov om svangerskapsbrudd’, også kjent som abortloven: www.lovdata.no/all/hl-19750613-050.html www.catholicsforchoice.org/ www.ipas.org/ www.medicalabortionconsortium.orghttp://sexologikatalogen.no/ VOLD I NÆRE RELASJONERwww.krisesenter.com www.atv-stiftelsen.no Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 – 2011 http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Handlingsplaner/Vendepunkt.pdf NOU 2003:31 – Retten til et liv uten vold; Menns vold mot kvinner i nære relasjoner […]

God Lesing!

Les, lær og bli inspirert!(Har vi ‘glemt’ en fantastisk blogg eller lignende i denne lista? Si fra da, til kvinnefronten@online.no) FEMINISTISKE BLADER OG BLOGGER www.fett.no www.bang.se www.thefword.org.uk www.feministing.com http://bitchmagazine.orghttp://makelovenotporn.blogg.no/ Mette Løkeland sin blogg: http://rundtomsnusk.blogspot.com/ Ida Jackson sin blogg: http://www.virrvarr.net/blog/ FEMINISTISKE AKADEMISKE TIDSSKRIFTER (OBS: En del av disse tidsskriftene må du betale for å lese. Mange […]

Historien

Initiativet til å danne Kvinnefronten ble tatt på et møte i Studentersamfunnet i Oslo i 1971. Hovedparolen var «Kamp mot all kvinneundertrykking – for frigjøring av kvinnene». – Slik jeg husker det var det stormende fullt på møtet, forteller Turid Horgen, som var med på å starte opp de første kvinnefrontgruppene. Kvinnefronten vokste raskt og […]

Om Kvinnefronten

Kamp mot all kvinneundertrykking – for frigjøring av kvinnene. Kvinnefronten er en radikal feministisk organisasjon som vil forandre verden. En verden der kvinner er frigjorte vil være en ganske annen enn den vi har i dag, og det må omfattende forandringer til. Kampen fører vi ved å kjempe mot alle politiske, økonomiske og religiøse systemer […]