Kvinneaktivister fra hele verden møtes på FNs kvinnekommisjon

Først publisert på FOKUS sine nettsider 17.mars 2016, skrevet av Torill Nustad (Kvinnefronten) Tusenvis av kvinneaktivister fra hele verden setter i disse dager preg på New York. Det er kvinner med prostitusjonserfaring, urfolkskvinner, bistandsarbeidere, representanter for ulike trossamfunn, LHBT-aktivister, akademikere, fagforeningsledere og Kvinnefront-medlemmer for å nevne noe. Utenfor FN-bygningen er det disse som setter dagsorden. Dette […]

Hersketeknikker – CSW arrangement

Kvinnefronten arrangerer et “Side Event” i New York, 18 mars om hersketeknikker! CSW (Comission on the Status of Women), FNs kvinnekonvensjons konferanse nr. 60 arrangeres i New York fra 14 – 24 mars. Her samles representanter fra FNs medlemsland, sivilt samfunnsorganisasjoner og FN delegasjoner. På agendaen står kvinners stilling, med spesielt fokus på bærekraftig utvikling; Hvilken […]

Kvinnedagen/uka 2016

HER er årets paroler OSLO LADYFEST har arrangement helga i forkant Kvinnefronten arrangerer panel 7.mars i samarbeid med Røde Kors og Ladyfest om Kvinner i Krig – LES MER Youngstorget kl.1800 – arrangement på torget og tog. Møt oss gjerne på kontoret i forkant! ASKER: 8 mars – visning av Vessel – dokumentaren om Women […]

Kvinner for fred

1 mars starter Frankofonifestivalen. En festival arrangert av de fransktalende ambassadene – for å fremme franskspråklig kultur og mangfold. Tidligere i år var Kvinnefronten invitert med på planleggingsmøte av deres introduserende paneldebatt, ettersom tema for årets festival er Women for Peace. Og dette ble også tittelen på paneldebatten. 1 mars åpner festivalen, og vi håper […]

Kurdisk kvinnekamp

I dag minnes vi Sakine Cansiz, Fidan Doğan og Leyla Şaylemez som ble drept i Paris for tre år siden. Kurdiske kvinnebevegelse inspirerer kvinner over hele verden. Vi fordømmer drapene som også var et angrep på kvinnekampen. Sakine Cansiz var en av grunnleggerne av Det Kurdiske Arbeiderpartiet (PKK) og pioner i kurdisk kvinnebevegelse, Fidan Doğan […]

Hvem kan bli medlem?

Kamp mot all kvinneundertrykking – for frigjøring av alle kvinner Etter debatten om trans og ytringsfrihet som kom i kjølevannet av vår Frigjøringskonferanse har vi fått spørsmål om hvem som kan være medlem i Kvinnefronten. Alle som deler våre mål om frigjøring av alle kvinner kan være medlem i Kvinnefronten. Vi er en organisasjon for […]

Feministisk Frigjøringsfestival – podcast, film og bilder

Podcast og filmer er nå lagt inn på Youtube! Tusen takk til Celiné Dyran for film, Sofia Aronsen Haugan for lyd og Sedef Husevaag for bilder. Klikk på linker under, så kan dere høre og se. I podcastene er det lyd fra alle paneldeltagerne og innleder samlet: Panel 1: Frigjøring fra Prostitusjon (podcast) Rachel Moran (film) […]

Ukritisk holdning til objektivisering av kvinner

Publisert i Stavanger Aftenblad Objektivisering av kvinner er påvist å ha en negativ effekt på kvinner og kanskje spesielt på unge kvinner og jenter. I løpet av de siste årene har objektivisering av kvinner i mediene eksplodert. Objektiviseringen av kvinner og seksualiseringen av kvinnekroppen er til kommersielle aktørers store fordel. Markedet for utseendefiksing, fra sminkeprodusenter […]

Handlingsprogram

Kvinnefronten har kvinnefrigjøring som sin hovedmålsetning. Den kampen fører vi ved å kjempe mot alle religiøse, politiske og økonomiske systemer som baserer seg på utnytting av mennesker.
Dette handlingsprogrammet ble vedtatt på Kvinnefronten i Norges Landsmøte 2010.

Internasjonal solidaritet

Internasjonal solidaritet har alltid vært en viktig bærebjelke i arbeidet til Kvinnefronten. I 1983 dro representanter for Kvinnefronten til Vestbredden og Gaza for å møte palestinske kvinner. Dette var første gangen UD ga penger til en søknad om å besøke kvinneorganisasjoner i Palestina og Gaza, og ikke i Israel. Kvinnefronten profilerte seg sterkt i Nairobi, […]

Landsstyre og arbeidsutvalg

Kvinnefrontens høyeste beslutningsorgan er Landsmøtet, som avholdes annethvert år. Landsstyret er Kvinnefrontens øverste organ mellom landsmøtene. Landsstyret møtes fire ganger i året, og tar beslutninger for organisasjonens arbeid på grunnlag av Kvinnefrontens handlingsplan. Det nåværende landsstyret er valgt for perioden 2012 – 2014. På daglig basis drives Kvinnefronten av et arbeidsutvalg samt av to organisasjonssekretærer […]

Plattform

KVINNEFRONTENs mål er kvinnefrigjøring. Vi vil forandre verden og egne liv. KVINNEFRONTEN er en partipolitisk uavhengig kvinneorganisasjon. KVINNEFRONTEN er en radikal feministisk organisasjon, som er mot alle former for kvinneundertrykking, økonomisk, seksuell, politisk og kulturell: Den vi møter i samfunnet og den menn utøver. Vi er for kvinners rett til å delta på alle samfunnsfelt […]

Bli medlem

Feministlista og velkomstpakke: Som medlem vil du bli lagt til vår interne epostliste, ‘Feministlista’, som kun er åpen for medlemmer.Du vil også få tilsendt en velkomstpakke, og er varmt velkommen til å ta kontakt med forslag og ideer til temaer du mener vi bør ta opp eller ting vi kan gjøre! Er du medlem men […]

Kontakt oss

Adresse: Kirkegata 5, 0153 Oslo Telefon: 95798114E-post: post@kvinnefronten.no ORGANISASJONSSEKRETÆR: Madeleine Schultz: 99579787, madeleine.sch86.gmail.com KONTORTIDER: Tirsdag og Onsdag. Ring eller send en epost TALSKVINNER: TORILL NUSTAD Telefon: 40 49 34 14 Epost: torill.nustad(at)uit.no Fagområdet: Likstilling i arbeidslivet PIL TEISBOTelefon: 99 59 45 97 Epost: pilteisbo(at)me.com Fagområdet: Ladyfest, Kjønnsroller REGIONALE KONTAKTER: BERGEN: Agnete Strøm, 48 21 28 16, agnetest(at)online.no (Agnete Strøm […]

Om Kvinnefronten

Kamp mot all kvinneundertrykking – for frigjøring av kvinnene. Kvinnefronten er en radikal feministisk organisasjon som vil forandre verden. En verden der kvinner er frigjorte vil være en ganske annen enn den vi har i dag, og det må omfattende forandringer til. Kampen fører vi ved å kjempe mot alle politiske, økonomiske og religiøse systemer […]