Jimmy Carter 2

Jimmy Carter hyller Kvinnefrontens arbeid mot sexkjøp

Saken ble publisert på nrk.no Kvinnefrontens internasjonalt ansvarlige, Agnete Strøm, blir hyllet av Jimmy Carter. Gjennom mange års frivillig arbeid og lobbyisme mot menneskehandel og prostitusjon, har hun vært med å kjempa fram den norske sexkjøpsloven. “Den nordiske modellen” er nå et forbilde. USA sin tidlegare president Jimmy Carter og Rotary «Against Child Slavery» har kalt […]

Two Articles on Prostitution

Two Articles on Prostitution

Kvinnefronten har kommet med to artikler skrevet av Agnete Strøm og Cecilie Høigård – disse kan lastes ned på PFD :Two Articles on Prostitution eller leses her: Developing Feminist Politics on Prostitution Paper given at the panel: The Human Rights Abuse Inherent to the Sex-Trade NGO CSW59 FORUM, New York, 14th March 2015. av Agnete Strøm Our fight […]

Trygdekontoret

Klage til Kringkastingsrådet

Kvinnefronten klager inn NRK for brudd på Diskrimineringsloven og Likestillingsloven. I Trydgekontorets siste innslag, vist 07.04.2015, forekommer det klare brudd på Diskrimineringsloven, samt Likestillingsloven. Kari Jaquesson tok til motmæle mot NRK og programmet sist de laget en pornofilm som ble betalt og vist på skattebetalernes regning. Innslaget som nå er laget er nok en pornofilm, […]

vessel-sxsw-film

Dokumentar om Women on Waves: The Vessel

I forbindelse med filmfestivalen Human Rights Human Wrongs skal Kvinnefronten vise den prisbelønte dokumentaren The Vessel 15. februar. Women on Waves startet som en nederlandsk aktivistgruppe som drev en mobil abortklinikk ombord en båt. Båten legger til kai i land med strenge abortlovgivninger, også i Europa, og utfører den medisinske aborten i internasjonalt farvann. Men å hjelpe kvinner på […]

enslig forelder

Høringsuttalelse: Stønader til enslig mor eller far

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 15 om stønader til enslig mor eller far Kvinnefronten viser til «Høringssak – Endringer i folketrygdloven kapittel 15 om stønader til enslig mor eller far» (Deres ref: 14/3976-). Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon basert på frivillig innsats, vi driver et omfattende og allsidig kvinnepolitisk arbeid både […]

sexkjøpsloven virker

Sexkjøpsloven virker!

Last ned PDF her: Sexkjøpsloven virker Utdrag fra «Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester». Les hele rapporten HER Papporten evaluerer effekten av sexkjøpsloven som trådde i kraft 1. januar 2009. Forskernes hovedfunn: Sexkjøpsloven har dempet markedet for prostitusjon Omfanget av gatemarkedet er gått ned. Forskerne antar at innemarkedet er redusert med 10-20 prosent, og […]

fedrekvota

Høringssvar om fedrekvota

Høringssvar fra Kvinnefronten vedrørende forslag til ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen. Kvinnefronten mener fedrekvoten i foreldrepengeordningen er et svært viktig likestillingspolitisk tiltak. Vi ønsker å endre tradisjonell arbeidsdeling og rollefordeling mellom kjønnene, og fedrekvoten har vist seg å være et svært godt virkemiddel for å få til dette. Fedrekvoten gir fedre […]

Ta diskriminering på alvor!

Til Forbrukerombudet                                                                                    Oslo, 05.05.2014   Kvinnefronten vil med dette klage på markedsførings-stuntet fra Radiokanalen ”NRJ-Hit music only” i forbindelse med Petter Pilgaards sexistiske utspill før påske i år. Petter Pilgaard sine utspill satte mange hoder i kok, og radiokanalen har i ettertid sett at dette er noe de kan profittere videre på. De har lansert […]

abort

Vår høringsutalelse om reservasjonsretten

Kvinnefrontens høringsutalelse fastlegers henvisning til abort Kvinnefronten takker for anledningen til å uttale seg i en sak som angår alle våre medlemmer, og som vi anser som en svært viktig sak fordi den vil ramme sårbare kvinner i en utsatt situasjon. Debatten rundt reservasjonsretten har utviklet seg til å bli et stort politisk tema som […]

Gradering av voldtekt

Svar til Synnøve Bratlie: I Aftenposten i dag kan psykiater Synnøve Bratlie fortelle oss at det er «veldig stor forskjell på en overfallsvoldtekt og på noe som skjer med en mann du kjenner, etter at du har drukket og hatt kroppskontakt» Bratlie mener at vi skal se etter nyanser og store forskjeller i voldtektslandskapet. På […]

zznzfaf6occ2lvmvztig

Klage til Pressens Faglige Utvalg

Agnete Strøm, Kvinnefronten, har klaget inn til Pressens Faglige Utvalg en leder i avisen BA, Bergen. Lederen tar for seg strippeklubben Dreams’Showbar, Bergen, og anklager Agnete Strøm for hærverk etc. Klagen skal behandles i PFUs møte nå tirsdag 21. juni.