Heltidskultur og ei lønn og leve av

Kvinnefronten i Agder og Lindesnes SV arrangerte sammen med Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet et folkemøte om heltidskultur og levekår. I VG leser vi at Fagforbundsleder Mette Nord, Sykepleierforbundet og Delta nå går til opprør og krever handling mot en landsomfattende ukultur der opp til 75 % av de som jobber turnus i Helse- Norge går i deltidsstillinger. Det […]

Klassekamp = Kvinnekamp

Gratulerer med arbeidernes dag alle feminister. I dag vi skal ut i gatene for å markere at klassekamp er kvinnekamp!  Økonomisk uavhengighet er avgjørende for å oppnå full kvinnefrigjøring. Kvinnefronten ser med bekymring på at den offentlige sektoren preges av nedskjæringer og privatisering, og hvordan dette spesielt rammer kvinner, som brukere og ansatte. Regjeringa kunne […]

Vil du ha flere barn, statsminister?

Først publisert på Radikal Portal 12.januar 2019 Skrevet av Yasemin Yildiz og Johanne Vierhaug Lühr fra Kvinnefronten Oslo lokallag; Sørg for hele og faste stillinger, likelønn, god pensjon, bedre barselomsorg, bedre boligpolitikk og stans raseringen av velferdsstaten. Da skal du nok se at det kommer flere barn. Nå har vi hørt på nyttårstalen din og […]

Profrittfri velferd

Uttalelse fra Kvinnefrontens landsmøte 2018. Kvinnefronten ønsker en profittfri velferd og en styrking av velferdstilbudet i offentlig regi. Anbudskonkurranser har ført til at private velferdsprofittører har overtatt tidligere offentlige institusjoner og skattekroner som skulle gått til å styrke for eksempel barnehager og barnevern går rett i lomma på internasjonale konserner. Kvinner er i høyere grad […]

Kvinner på tvers 2018

Kvinnefronten var med å starte Kvinner på tvers for 25 år siden. Kvinner på tvers er et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Samarbeidet organiseres først og fremst rundt en årlig landsomfattende konferanse, men vi aksjonerer, samarbeider og debatterer også på andre måter. Temaene for konferansene varierer fra år til år – mye […]

BRØL – feminismens mange stemmer

Velkommen til Kvinnefrontens feminismekonferanse 28 oktober på Melahuset i Oslo!Det blir en dag fullspekket av samtaler med spennende feminister, i tillegg til feministisk underholdning. Arrangementet er gratis! Programmet for dagen er nå klart! 10.00 Helmer Band spiller10.15 Velkommen 10.30: Samtale: Samisk kvinnekamp 11.15: Eshtar S. Al opptrer11.30: Debatt: Minoritetskvinnekamp i flere Generasjoner13.00: Lunsj/Pause13.30: Samtale: Minoritetskvinner i Arbeidslivet.14.15: […]

Privatisering og pensjon setter likestillingen i revers

Først publisert i Dagbladet 1 juni 2017 Private barnehager svekker pensjonsordningene Arbeid i barnehage er et kvinnedominert yrke med høy arbeidsbelastning og lav lønn. Akkurat nå pågår en barnehagestreik i Hordaland og Rogaland. Ansatte i 20 barnehager i det kommersielle kirkekonsernet Akasia streiker for en rettferdig og livslang pensjon. Tariffavtalen som konflikten omhandler burde ha […]

God 1.mai!

Nå står 1.mai for døra! Sammenlignet med andre land har Norge kommet langt på vei mot et likestilt samfunn – og dette er takket være to avgjørende faktorer: Kvinnebevegelsen og Fagbevegelsen. 1 mai er dagen da vi har mulighet til å sette press på sittende regjering, og fremme våre krav. Det er viktig at vi […]

Feminisme, Nyliberalisme & Velferdstat

Møte på Globaliseringskonferansen i Oslo 2016 29 oktober kl.10 – 1130, på Folkets hus, Youngstorget 11. Likestilling uten velferd? Kom, hør og delta!Her trekkes det opp noen historiske linjer i kampen for likestilling og kvinnefrigjøring, for så å drøfte hvor vi står i dag. Hvem nyter godt av dagens likestillingspolitikk? Hvem betaler prisen? Hvilken betydning […]

Kvinner på tvers

Lørdag 17. og søndag 18. september er Kvinnefronten med på å arrangere Kvinner på tvers for 23. gang i Oslo!  – Kvinner på tvers er et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Meld deg på årets konferanse HER!  Årets program er virkelig på tvers, og viser det store mangfoldet organisasjoner som står sammen om […]

Women`s Boat to Gaza

I dag åpner den nye websiden og initiativet; Women`s Boat to Gaza. Kvinnefronten anbefaler! – FreedomFlotilla  About: By launching a women’s boat, women from all over the world aim to highlight the undeniable contributions of Palestinian women who have been central within the Palestinian struggle in Gaza, the West Bank, inside the Green Line and in […]

Kvinner bistår kvinner – i internasjonalt arbeid

(Bildet er fra Kvinnefrontens tur i oktober 2015, på besøk hos tanzanianske kvinneaktivister i Dodoma, Kigoma og Chole Island) – MED FOKUS PÅ TANZANIA Kvinnefronten Bergen, i sarmarbeid med FO Hordaland og Tanzaniaforeningen, arrangerer møte torsdag 3.mars | 18:00-20:00 Hvordan kan kvinner støtte kvinner på tvers av landegrenser? Kom å hør om om Kvinnefrontens prosjekt mot kjønnslemlestelse […]

Likestilling -et valgfritt privat anliggende?

Regjeringa har lagt fram en Stortingsmelding om likestilling. Det er trist lesning, men Kvinnefronten er ikke veldig overraska. Familiepolitikk og kvinners økonomiske makt Regjeringas politikk viser at de mener likestillingsarbeid skal reduseres til valgfrihet, men dessverre jobber de ikke for å gjøre denne valgfriheten reell for alle parter. Dette gjelder for eksempel pappa-perm og retten til […]

Innsamling til Tanzanias kvinneorganisering

I oktober arrangerer Kvinnefronten tur til Tanzania. Se : Ut på tur med Kvinnefronten Utgangspunktet er det årlige prosjektbesøket til våre partnere i Tanzania: Singida Inter-African Committee, Dodoma Inter-African Committee og Women’s Promotion Centre. I tillegg til Chole Society of Women’s Development på Chole, Mafia.  I forbindelse med besøket samler vi inn penger til båt: Båt binder […]

En arbeidsmiljølov for ministre og vikarbyråer

Onsdag 28. januar arrangerer fagforbundene LO, Unio og YS generalstreik for å forsvare Arbeidsmiljøloven. Etter regjeringen varslet endringer i det norske samfunnets bauta blir det spennende å se hvor stor den folkelige motstanden blir. For første gang på lenge ser det ut til at unge også engasjerer seg i protestene. Da regjeringen sommeren 2014 varslet […]