Uttalelser

Kvinnefronten mener… På disse sidene kan du finne en rekke av våre uttalelser, pressemeldinger, høringsuttalelser og andre offentlige ytringer gjort på vegne av organisasjonen. Under våre landsstyremøter beslutter vi ofte å uttale oss om ulike kvinnepolitiske saker. Uttalelsene forfattes og vedtas av landsstyret. Uttalelser forfattes og vedtas ellers i året av Kvinnefrontens arbeidsutvalg. Pressemeldinger, åpne […]