En arbeidsmiljølov for ministre og vikarbyråer

Onsdag 28. januar arrangerer fagforbundene LO, Unio og YS generalstreik for å forsvare Arbeidsmiljøloven. Etter regjeringen varslet endringer i det norske samfunnets bauta blir det spennende å se hvor stor den folkelige motstanden blir. For første gang på lenge ser det ut til at unge også engasjerer seg i protestene. Da regjeringen sommeren 2014 varslet […]

Høringsuttalelse: Stønader til enslig mor eller far

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 15 om stønader til enslig mor eller far Kvinnefronten viser til «Høringssak – Endringer i folketrygdloven kapittel 15 om stønader til enslig mor eller far» (Deres ref: 14/3976-). Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon basert på frivillig innsats, vi driver et omfattende og allsidig kvinnepolitisk arbeid både […]

Den usynlige «andre»

Den usynlige ”andre”? Au pair-ordninga i Norge har endret karakter i løpet av det siste tiåret. Ordninga er ment som kulturutveksling for unge, en mulighet til å oppleve et nytt land i trygge omgivelser med en vertsfamilie. Til gjengjeld skal au pairen hjelpe til med lettere husarbeid og barnepass. Au pairen skal behandles som et […]

Uttalelser

Kvinnefronten mener… På disse sidene kan du finne en rekke av våre uttalelser, pressemeldinger, høringsuttalelser og andre offentlige ytringer gjort på vegne av organisasjonen. Under våre landsstyremøter beslutter vi ofte å uttale oss om ulike kvinnepolitiske saker. Uttalelsene forfattes og vedtas av landsstyret. Uttalelser forfattes og vedtas ellers i året av Kvinnefrontens arbeidsutvalg. Pressemeldinger, åpne […]