fedrekvota

Høringssvar om fedrekvota

Høringssvar fra Kvinnefronten vedrørende forslag til ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen. Kvinnefronten mener fedrekvoten i foreldrepengeordningen er et svært viktig likestillingspolitisk tiltak. Vi ønsker å endre tradisjonell arbeidsdeling og rollefordeling mellom kjønnene, og fedrekvoten har vist seg å være et svært godt virkemiddel for å få til dette. Fedrekvoten gir fedre […]

Etterlengtet seier på Island

I mars ble det klart at den islandske kvinnebevegelsen endelig har vunnet en etterlengtet og viktig seier.
Med 31 stemmer vedtok det islandske parlamentet Alltinget å innføre en ny lov som vil hindre strippeklubber på sagaøya i vest.

Politikk

Kvinnefronten har kvinnefrigjøring som sin hovedmålsetning. Den kampen fører vi ved å kjempe mot alle religiøse, politiske og økonomiske systemer som baserer seg på utnytting av mennesker.