Tromsøvalg

Hva vil partiene i Tromsø?

Vi har stilt de største partiene i Tromsø 10 kvinnepolitiske spørsmål, her er deres svar. Last ned brosjyren i PDF her: Tromsø partiutspørring  eller flyer her: FLYERTromsø Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 2. Vil dere/ditt parti stoppe og rekommunalisere tjenester som er […]

Oslovalg

Hva vil partiene i Oslo?

Vi har stilt de støreste partiene i Oslo 10 kvinnepolitiske spørsmål, her er deres svar: Last ned brosjyren i PDF her: Oslo partiutspørring  eller flyer her: FLYEROslo  1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?   2. Vil dere/ditt parti stoppe og rekommunalisere tjenester som er privatisert der dette er mulig?   3. […]

Bergenvalg

Hva vil partiene i Bergen?

Vi har stilt de største partiene i Bergen 10 kvinnepolitiske spørsmål, her er deres svar: Last ned brosjyren i PDF her: Bergen partiutspørring eller flyer her: FLYERBergen 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 2. Vil dere/ditt parti stoppe og rekommunalisere tjenester som er privatisert der dette er mulig? 3. Vil dere/ditt […]

Alle partilogoer

Hva er politikken i de største norske byene egentlig?

Dette skal Kvinnefronten finne ut for deg før 20 juni. Kvinnefronten har sendt ut spørsmål til partier i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Partiene som har mottatt spørsmål er: Venstre, Høyre, Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF, FrP, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og F! Innen 20 juni kommer altså svar på disse spørsmålene: Vil dere/ditt parti si […]

980

Kvinnefronten og Feministisk Initiativ

Svar til hvordan vi, som en partipolitisk uavhengig organisasjon, stiller oss til oppstarten av det nye partiet Feministisk initiativ. Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig radikal feministisk organisasjon som jobber for kvinnefrigjøring. Med vårt handlingsprogram i bunn, setter vi søkelyset på kvinneundertrykkende praksiser i samfunnet, og forhold som normaliserer disse praksisene.Kvinnefronten samarbeider med andre organisasjoner om […]

978x

Velg deg fri – Svar til Mathilde Tybring-Gjedde

Vi har svart Mathilde Tybring-Gjedde. Det begynner å bli en tradisjon at høyresidekvinner syter over å bli ekskludert 8. mars “Ingenting hindrer derimot høyrekvinnene i å lage sitt eget tog 8. mars. Da kan de jo gjøre det i sin stil – få et reklamebyrå til å utforme og trykke opp parolene, for eksempel “kvinner må gjøre […]

fedrekvota

Høringssvar om fedrekvota

Høringssvar fra Kvinnefronten vedrørende forslag til ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen. Kvinnefronten mener fedrekvoten i foreldrepengeordningen er et svært viktig likestillingspolitisk tiltak. Vi ønsker å endre tradisjonell arbeidsdeling og rollefordeling mellom kjønnene, og fedrekvoten har vist seg å være et svært godt virkemiddel for å få til dette. Fedrekvoten gir fedre […]

Etterlengtet seier på Island

I mars ble det klart at den islandske kvinnebevegelsen endelig har vunnet en etterlengtet og viktig seier.
Med 31 stemmer vedtok det islandske parlamentet Alltinget å innføre en ny lov som vil hindre strippeklubber på sagaøya i vest.

Politikk

Kvinnefronten har kvinnefrigjøring som sin hovedmålsetning. Den kampen fører vi ved å kjempe mot alle religiøse, politiske og økonomiske systemer som baserer seg på utnytting av mennesker.