Feministisk forum

Debatt om prostitusjon

Feministisk forum arrangerte 26jan debatt om prostitusjon på Chateau Neuf. Dette særlig i etterkant av Amnestys nye policy.

FACEBOOKEVENT

Kvinnefrontens Daisy Elizabeth Sjursø stilte, sammen med Ingrid Hødnebø (SV), Patricia Kaatee (Amnesty) og Andrés Lekanger (PION)

Daisys innledning:

Kvinnefronten er en radikal feministisk organisasjon. Helt siden 70 tallet har vi arbeidet for full kvinnefrigjøring. En av måtene vi gjør dette på er å sette søkelyset på kvinneundertrykkende praksiser i samfunnet, og normaliseringen av disse.

Kvinnefronten anser prostitusjon som den aller mest ekstreme formen for undertrykkelse av kvinner, og vi mener at prostitusjon er vold. Vold fordi at selv om det ligger penger på bordet foran deg, tar ikke det bort den emosjonelle belastningen og traumene det medfører å ha sex mot sin vilje. Prostitusjon er betalte overgrep.

Amnesty jobber for menneskers rett til voldsfrie liv. Som vi skrev i vårt brev sammen med 16 andre organisasjoner til Amnesty nå i sommer i forkant av avstemmingen i Dublin, så er det å gå for en legalisering av prostitusjon, å jobbe MOT menneskerettighetene. Vi ønsker at menneskerettighetsorganisasjoner vil jobbe for menneskers rett til å IKKE være i prostitusjon.

Uansett hvordan Amnesty snur og vender på det så er det likestilt å avkriminalisere sexkjøpere/halliker det samme som å beskytte de som profitterer og drar nytte av sexindustrien. Sexindustrien er en av verdens aller mest lukrative businesser. For Hallikene, Bordelleierne, og alle som er involverte -unntatt de prostituerte. Brasil valgte å endre loven rundt prostitusjon i forkant av fotball VM slik at de kunne åpne bordeller og slik at staten kunne dra inn skatt på disse. Jeg har selv lest lovforslaget -og det står svart på hvitt at det er Fotball VM og OL nå til sommeren som er grunnlaget for lovendringen. at stater på denne måten opptrer som halliker, er noe Kvinnefronten gjerne skulle sett at Amnesty hadde reagert på. De aller fleste er enige om at slaveri er en dårlig ide, hvorfor i allverden skal det liksom være greit med sex-slaveri?

I det en kropp blir kjøpt, så er det kjøperen som sitter med makta. Hvordan sikrer man menneskerettighetene til en kjøpt kropp? Vi mener at Amnesty har rota det ganske bra til her, og vi etterlyser prinsippene deres. Mener dere at det er greit at et menneske kan kjøpe seg tilgang til utnyttelse av en annen? Det er en fallitterklæring å gå inn for full legalisering, de som har gitt opp og tenker at prostitusjon er uunngåelig vil prøve å gjøre det beste ut av situasjonen som den er, og gjøre lidelsene prostituerte mennesker går gjennom på litt tryggere og litt bedre. Kvinnefronten jobber for en ganske annen verden enn den vi lever i. En verden der ikke stater kan dra inn skatt på salg av kroppen din, og en verden der menneskerettighetsorganisasjoner jobber for menneskerettighetene til alle, og særlig da de med aller MINST valgmuligheter. Vi mener at det tryggeste for mennesker er å ikke være i prostitusjon, derfor jobber vi for å avskaffe dette. Kvinnefronten jobber heller ikke for gjøre incest, vold og drap “tryggere”, selv om vi vet at det skjer.

Ingen mennesker har kommet seg ut av fattigdom via prostitusjon, og opp imot 90 prosent av de som er i prostitusjon vil ut. Slik det står nå så har Amnesty sviktet de aller mest sårbare menneskene i verden, og tatt side med noen få hvite priviligerte som har tatt selvstendige valg om å være i sexindustrien. Det store flertallet ,1000 vis av mennesker uten reelle valgmuligheter i livet vil bli ofre for legalisert utnyttelse, fordi verdens største menneskerettighetsorganisasjon ikke tar kampen for å sikre dem dette, men tilrettelegger i stedet for dem et liv i regulert prostitusjon.

—-

Vi håper Amnesty vil reise seg, og igjen bli et fyrtårn i kampen for menneskerettigheter. Vi håper også at dere slutter å bruke ordet sexarbeidere om mennesker i prostitusjon. Kvinnefronten, som jeg sa innledningsvis, setter fokus på kvinneundertrykkende praksiser. Så det er vår plikt å sette fokus på Amnestys håndtering av å lage en egen politikk på prostitusjon.

Amnesty har gjort feil før.Dere var rimelig seint ute med å omtale kjønnslemlestelse som noe annet enn en kulturell uting, og dere tok ikke standpunkt i abortspørsmålet før i 2007.

Vi synes det er utrolig bra at Amnesty nå bekymrer seg for flyktningene som kommer til Europa, og for den seksuelle trakasseringen og utnyttelsen som spesielt kvinner og barn opplever på veien hit. Det er sånn det skal være. Men ser ikke Amnesty at dette er en av de mange utsatte gruppene som er spesielt sårbare for å bli presset inn i prostitusjon? Over hele verden flykter mennesker hele tiden. Størsteparten av menneskene du finner på bordeller har et ganske annet opprinnelsessted. I Tyske bordeller finner du stort sett østeuropeere, i Indiske bordeller finner du kasteløse uten identitetspapirer. Kvinnefronten vil si at det er dobbeltmoralsk av Amnesty å sette fokus på problemene mennesker opplever på flukt og i fattigdom , men samtidig går inn for individuell statlig utnyttelse av disse menneskene.

Comments are closed.