Den skambelagte kroppen – Den internasjonale abortdagen

28 september er den internasjonale dagen for trygg abort – Dagen markeres over hele verden, også i Bergen.

Kvinners kontroll av egen fruktbarhet er en menneskerett, og verdens kvinner krever trygge aborttjenester. I Norge har vi lovfestet rett til abort, men denne loven prøver reaksjonære krefter å innskrenke; ikke glem forsøket på å gi fastlegene reservasjonsrett. Det siste er Kr.F.s forslag om å innføre ”skamdager” før du får tilgang til abort.
 
Program:
· Gunvor Raundalen har erfaringer med å snakke med både norske og multikulturelle kvinner om vanskelige spørsmål knyttet til seksualitet og reproduksjon både fra Amathea og EMPO.
 
· Sykepleiere fra Kvinneklinikken kommer for å fortelle om abortbehandlingen på Kvinneklinikken i dag og de erfaringene de har.
 
· Daglig leder Gro Lindstad i FOKUS snakker om arbeidet for å få den internasjonale dagen for trygg abort til å bli en FN dag.
 
· Norgespremiere på filmen: Valg og konsekvenser, av Thera Mjaaland Et infodrama om ungdomsseksualitet og ansvar, prevensjon og abort i Etiopia i dag.

Facebookarrangement

Comments are closed.