Calendar

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September
1
2
3
 • Har kvinner råderett over egen kropp?
  18:00 -20:00
  October 3, 2019

  Youngs gate 6, 0181 Oslo

  Youngs gate 6, 0181 Oslo

  Journalist, samfunnsdebattant og fersk forlagsredaktør Madeleine Schultz holder foredrag om kvinners autonomi og råderett over egen kropp på Kulturhuset i Oslo 3.oktober kl 18:00

  Gjennom tusenvis av år har kampen om ordet vært en vesentlig del av kvinners kamp for råderett over egen kropp. Kvinners rett til å ta ordet – og bli hørt – har vært et sentralt premiss i kampen for kvinners autonomi. I dette foredraget vil Schultz belyse den historiske konteksten for denne kampen, og undersøke hvor slaget står i dag.

  Er det å reise seg og fortelle om vold og overgrep en historie om å være et offer? Eller en kamp for autonomi? Finnes det en grense eller et ytterpunkt for kvinners råderett over egen kropp, og hvordan ser dette ut i et samfunn som stadig preges av en asymmetrisk maktbalanse mellom kjønnene? Og hva er egentlig forskjellen på autonomi og det å bli såkalt ‘empowered’ av en annen?

  For å besvare disse spørsmålene vil Schultz ta med oss rett inn i dagsaktuelle feministiske problemstillinger om kvinnefrigjøring og autonomi.

  Arrangementet er gratis og finner sted i Boksen på Kulturhuset.

  Madeleine Schultz har lang fartstid med redaksjonelt og journalistisk arbeid i Agenda Magasin og Dagbladet. Hun har også jobbet med feministiske spørsmål i Kvinnefronten og Krisesentersekretariatet. I dag er hun aktuell som grunnlegger av det feministiske Forlaget Brød og Roser.

   

  Se facebookarrangement

4
5
6
7
8
9
 • Bergen lokallagsmøte
  18:00 -20:00
  October 9, 2019

  Lokallaget møtes kl 18 for å diskutere videre arbeid med Kvinnefronten Bergen!

  Har du ikke vært med før, ta kontakt på post@kvinnefronten.no – alle er velkommen!

   

 • Kvinners økonomiske selvstendighet
  19:00 -21:00
  October 9, 2019

  Parkgata 27/29, 9008 Tromsø

  Parkgata 27/29, 9008 Tromsø

  For: Kvinnefrontens medlemmer, andre kvinner og ikke-binære.
  Sted: Tvibit, Mulighetsrommet 1. etasje

  Denne kvelden vil du lære mer om hvorfor kvinners økonomiske selvstendighet er sentral for å realisere kvinners rettigheter, utrydde fattigdom og hvorfor likestilling mellom kjønnene er grunnleggende for å nå FNs bærekraftsmål.

  Det blir også besøk av fylkesaksjonsleder for Tv-aksjonen NRK 2019* i Troms og Finnmark som holder foredag om årets tema og hva du kan gjøre hvis du vil bli med (TIPS! sjekk ut blimed.no).

  *TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

  Se facebookarrangement

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 • Høsttreff med Bergen lokallag
  18:00 -20:00
  October 23, 2019

  Lokallaget møte til høsttreff, mer info kommer!

  Har du ikke vært med før, ta kontakt på post@kvinnefronten.no – alle er velkommen!

 • Bergen lokallag: Abort
  18:00 -19:00
  October 23, 2019

  Lokallagsmøte vil ha tema abort. Møtet er hos Mette Løkeland, Stormsgate 4, mobil 995 50 270.

  Mette og Katharina forbereder møtet og sender ut påminning når det nærmer seg. Mer info kommer

24
25
26
27
28
29
30
31
November
November
November
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comments are closed.