Endringer i Bioteknologiloven

26.mai gikk mange krav med opphav i kvinnebevegelsen gjennom i Stortinget. NIPT blir endelig lov i Norge! Endelig vil gravide få tidlig ultralyd som en del av den offentlige svangerskapsoppfølginga! Og nå vil endelig enslige kvinner få rett på assistert befruktning! Vi har vunnet mye, men vi slutter ikke å kjempe: Neste skritt mot økte reproduktive rettigheter er at abortnemndene må vekk og abortgrensa utvides, i tillegg til at NIPT må inkluderes som en del av svangerskapsoppfølginga for alle. Vi ønsker velkommen endringer i bioteknologiloven som gir kvinner økt selvbestemmelse og kunnskap om egen kropp og forplantning. Sett under ett ble det i dag bedre å være kvinne i Norge.

Som en overraskelse, eller i hvert fall som en skuffelse, kom også vedtaket om å tillate eggdonasjon. Eggdonasjon kan ikke sammenliknes med sæddonasjon – det er et inngrep som inkluderer uker med hormonbehandling, før eggcellene hentes ut med nål. Det er foreløpig forsket alt for lite på dette. Men vi vet at eggdonasjon medfører ubehag, smerte og risiko for skade hos donoren, på en helt annen måte en sæddonasjon. Derfor har vi i Kvinnefronten programfestet at vi ønsker et fortsatt forbud mot eggdonasjon. Det har vi fått mye kritikk for de siste dagene.

Kvinnefronten er mot salg og tingliggjøring av kvinnekropp i alle former, og ser på eggdonasjon som en tingliggjøring. Med de foreslåtte rammene for kompensasjon frykter vi at økonomisk sårbare kvinner skal motiveres til å selge egg, noe som er problematisk også når kjøperen er staten. Og selv uten økonomisk kompensasjon, er det vanskelig å forsikre seg mot at kvinner ikke skal donere egg fordi de føler på et sosialt press. Kvinner sosialiseres til å være selvoppofrende fra vi er små, og nå kan kvinner utsettes for enda en type press knyttet til sin reproduksjon, som vi som samfunn må begrense så mye vi klarer.

Dette må ikke bli et skritt på veien mot kommersiell eggdonasjon, åpen donor (med det presset fra familie og venner det kan medføre) og surrogati. Det finnes allerede mange måter å bli forelder på. Og vi må heller ikke glemme at mange kan leve et helt fullkomment liv uten noen gang bli mor.

Økte rettigheter for noen kvinner og par, som medfører press, ubehag og smerte for andre kvinner, er ikke god kvinnesak.

/Arbeidsutvalget i Kvinnefronten

Bildet er fra 8. mars i Oslo 2019

Comments are closed.