Abortdebatten: Er gamle lover på vei tilbake?

View Calendar
March 7, 2019 20:00 - 22:00
Tromsø bibliotek og byarkiv
Address: Grønnegata 94, 9008 Tromsø

Kvinnefronten i Tromsø arrangerer debatt:

Abort er politisk kontroversielt overalt i verden. En streng abortlov fører til at flere kvinner skades og dør. I Polen er de på vei mot et totalforbud. Irland har nettopp åpnet for legalisering. Afrika er det kontinentet hvor aborter er farligst. Men dødeligheten går likevel ned og er halvert globalt de siste ti årene. Det skyldes at stadig flere land liberaliserer abortloven, og tilgang til medikamentell abort bedres. Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at abort bør utføres i primærhelsetjenesten.

Hvorfor er det så stor uenighet mellom og innad land hva angår abortrettigheter?
Hvorfor mener WHO at aborter kan utføres av andre enn kirurger?
Hvilken innflytelse har abortlover på antall aborter?

INNLEDER

Berit Austveg
Lege, tidligere jobbet i IPAS, hvor fokus er å redusere skade og død knyttet til abort. Hennes bakgrunn inkluderer også globale forhandlinger om abort, som en del av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Hun har også erfaring fra FNs befolkningsfond, og med WHOs forskningsprogram om menneskelig reproduksjon - hvor abort har vært et viktig tema. Land hun har jobbet i inkluderer Zimbabwe, Tanzania, Romania og Irland.

Kommentar fra Paulina Brzezina om situasjonen i Polen.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Se facebookarrangement

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comments are closed.