Har kvinner råderett over egen kropp?

View Calendar
October 3, 2019 18:00 - 20:00
Kulturhuset i Oslo
Address: Youngs gate 6, 0181 Oslo

Journalist, samfunnsdebattant og fersk forlagsredaktør Madeleine Schultz holder foredrag om kvinners autonomi og råderett over egen kropp på Kulturhuset i Oslo 3.oktober kl 18:00

Gjennom tusenvis av år har kampen om ordet vært en vesentlig del av kvinners kamp for råderett over egen kropp. Kvinners rett til å ta ordet – og bli hørt – har vært et sentralt premiss i kampen for kvinners autonomi. I dette foredraget vil Schultz belyse den historiske konteksten for denne kampen, og undersøke hvor slaget står i dag.

Er det å reise seg og fortelle om vold og overgrep en historie om å være et offer? Eller en kamp for autonomi? Finnes det en grense eller et ytterpunkt for kvinners råderett over egen kropp, og hvordan ser dette ut i et samfunn som stadig preges av en asymmetrisk maktbalanse mellom kjønnene? Og hva er egentlig forskjellen på autonomi og det å bli såkalt ‘empowered’ av en annen?

For å besvare disse spørsmålene vil Schultz ta med oss rett inn i dagsaktuelle feministiske problemstillinger om kvinnefrigjøring og autonomi.

Arrangementet er gratis og finner sted i Boksen på Kulturhuset.

Madeleine Schultz har lang fartstid med redaksjonelt og journalistisk arbeid i Agenda Magasin og Dagbladet. Hun har også jobbet med feministiske spørsmål i Kvinnefronten og Krisesentersekretariatet. I dag er hun aktuell som grunnlegger av det feministiske Forlaget Brød og Roser.

 

Se facebookarrangement

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comments are closed.