Mitt liv, men ikke mitt valg (Tromsø)

View Calendar
March 5, 2020 19:00 - 21:00
Tromsø bibliotek og byarkiv
Address: Grønnegata 94, 9008 Tromsø

Negativ sosial kontroll innebærer begrensingen av retten til å bestemme over eget liv. Dette kan bety overvåking, press, trusler og tvang som sikrer at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens verdier og normer.

Regjeringen lanserte i 2017 handlingsplanen «Retten til å bestemme over eget liv – handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse» Hvem er de utsatte gruppene? Hvor langt har vi kommet? Får Tromsø kommune nok ressurser til å følge opp og jobbe med dette, og hvilken rolle spiller frivilligheten i møte med denne utfordringen?

Innledere:

Seyab Mikalsen
Avdelingsleder Seif - selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Mikalsen har personlig erfaring med temaet og har jobbet aktivt for å forebygge negativ sosial kontroll siden 1996. På seminaret vil hun avklare hva temaet innebærer, hvilken rolle regjering har i det forebyggende arbeidet, og om Tromsø kommune har en strategi som er effektiv.

*Endringer i programmet kan forekomme*

Se facebookarrangement

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comments are closed.