Mørketall-konferansen 2019

View Calendar
September 14, 2019 11:00 - 17:30
Litteraturhuset i Oslo
Address: Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

1 av 10 norske kvinner har blitt voldtatt, men en tredjedel av oss forteller det aldri til noen. Denne konferansen løfter mørketallene frem i lyset. Vi inviterer til en lærerik dag med foredrag og panelsamtaler om voldtektsstatistikk, forebygging, samtykkelov, sexindustrien og vold og overgrep mot samiske kvinner.

Gratis inngang *** åpent for alle *** ingen påmelding *** gratis lunsj

**Lokalene er tilrettelagt for rullestol.
**Behov for tolk meldes til NAVs tolketjeneste og morketall(a)kvinnefronten.no.

Konferansen er del av et samarbeid mellom Kvinnefronten sitt Mørketall-prosjekt og Mental Helse. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

***

PROGRAM

11:00 Velkommen og praktisk informasjon

11:15 Foredrag: VOLDTEKT I NORGE
Rannveig Kvifte Andresen, daglig leder i DIXI - Støtt kampen mot voldtekt, gir en bred innføring i voldtekt og seksuelle overgrep i Norge. Hvor mange er utsatt, hvem er overgriperen og hva er de vanligste reaksjonene på å bli utsatt for voldtekt?

11:45 Foredrag: HVA SKAL VI MED SAMTYKKELOV?
Advokat Silje Hellesen holder foredrag om samtykkeloven. Hvordan ser lovverket ut i dag og hva må endres for å sikre overgrepsofres rettsikkerhet? Hvilke praktiske konsekvenser får utformingen av dagens lovverk?

12:15 Foredrag: VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP MOT SAMISKE KVINNER
Samiske kvinner er overrepresentert på statistikk over vold og seksuelle overgrep sammenlignet med ikke-samiske kvinner. Astrid M. A Eriksen, forsker ved Senter for Samisk Helseforskning presenterer forskningsfunn om vold og overgrep mot samiske kvinner i Norge.

12:45 – 13:45 LUNSJ

13:45 Panelsamtale: VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP I SÁPMI
Et panel av samiske kvinner fra politikk og organisasjonsliv belyser ulike sider ved vold og seksuelle overgrep mot samiske kvinner. Hvilke utfordringer møter spesielt samiske kvinner på dette feltet? Hvordan bekjemper vi vold og seksuelle overgrep mot samiske kvinner?

I panelet: Berit Marie Eira, rådsmedlem, Sámediggi - Sametingett. Liisa-Rávná Finbog, Samisk kvinnenettverk. Iŋgá Káre Márjá Utsi, Noereh. Flere deltagere annonseres fortløpende.

15:15 Foredrag: SEKSUELLE OVERGREP I SEXINDUSTRIEN
Merly Åsbogård er samfunnsdebattant, aktivist og overlevende fra prostitusjon. Hun er bedre kjent som ViskansViol på sosiale medier og holder foredrag om sine erfaringer fra sexindustrien med spesielt fokus på vold, voldtekt og seksuelle overgrep.

15:45 Panelsamtale: HVORDAN FOREBYGGER VI VOLDTEKT?
Vi samler trådene fra hele konferansen for å diskutere hvordan vi kan forebygge voldtekt i dag. Hvorfor har 1 av 3 kvinner opplevd seksuelle overgrep i et av verdens mest likestilte land? Hvordan skaper vi et samfunn uten voldtekt?

I panelet: Liisa-Rávná Finbog, Samisk kvinnenettverk. Merly Åsbogård, samfunnsdebattant. Rannveig Kvifte Andresen, Dixi. Flere deltagere annonseres fortløpende.

17:15 Avslutning.

***
Kvinnefrontens prosjekt Mørketall har som formål å synliggjøre og forebygge voldtekt og seksuelle overgrep i Norge. På www.morketall.no publiserer vi anonymt kvinners personlige historier om vold og overgrep. Ved å gi overgrepsofre en plattform for å fortelle sin historie synliggjør vi voldtekt som et strukturelt samfunnsproblem og gir ofrene en stemme. Har du en historie å fortelle? Send den inn via nettsiden eller send per e-post til morketall(a)kvinnefronten.no. Sammen bryter vi tausheten!

Facebookarrangement

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comments are closed.