Tromsø: Når staten dreper: kvinnehat i Guatemala

View Calendar
February 13, 2020 19:00 - 21:00
Tromsø bibliotek og byarkiv
Address: Grønnegata 94, 9008 Tromsø

Mellom-Amerika er det farligste kontinentet i verden for kvinner, ifølge Flyktninghjelpen. I Guatemala har kamp om ressurser som mineraler ført til en ekstrem voldskultur, hvor kvinner systematisk blir utsatt for vold, trusler og dødelige overgrep. Volden blir møtt av motstand og protester hos befolkningen, uten at det har ført til endringer. Kvinnene har i ytterst få tilfeller tilgang på abort og prevensjon, kirka deltar aktivt i kvinnepolitiske spørsmål og har mye makt. Dette kompliserer voldsbildet ytterligere. Hvorfor tar ikke staten ansvar for den kontinuerlige kvinnevolden? Hva blir gjort for at kvinners rettigheter skal bli ivaretatt, og for at kvinner skal føle seg trygge?

På ukens Internasjonalt Seminar møter vi to deltakere som har deltatt i Latin-Amerikagruppenes solidaritetsbrigade i Guatemala i høst. I tillegg har Sigrid hatt feltarbeid på reise med sin folkehøgskole med fokus på kvinners situasjon i Guatemala. Deres ferske erfaringer vil gi oss klarhet i hva som er bakteppet for kvinneundertrykkelsen og hva slags forebyggene tiltak som kan bli gjort for å endre voldskulturen i landet.

Innledere:

*NB: Kan forkomme endringer av innledere*

Ragnhild Holtan
Latin-Amerikagruppenes solidaritetsbrigade

Olav Torgersen
Latin-Amerikagruppenes solidaritetsbrigade

Sigrid Thoresen
Sund folkehøyskole

Møteleder: André Frainer, LAG Tromsø.

Arrangør: Latin-Amerikagruppene i Tromsø og Kvinnefronten

Facebookarrangement

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comments are closed.