Protestmarkering for abortloven

View Calendar
June 13, 2019 16:00 - 18:00
Eidsvolls plass
Address: Eidsvolls plass, Oslo

Kvinnebevegelsen ser på regjeringens forslag til endringer i abortloven som et alvorlig brudd på retten til selvbestemt abort. Vi skal ikke gå stille i dørene mens våre rettigheter blir tatt fra oss.

13.juni skal forslaget debatteres på Stortinget. Møt opp og protester mot at regjeringa vil tvinge norske kvinner som ønsker fosterreduksjon til å møte for en nemnd. Der må de trygle om tillatelse for noe vi trodde var vunnet med abortloven for over førti år siden: kvinners råderett over sin egen kropp. Dette er starten på en innskrenking av kvinners reproduktive rettigheter for å tekkes et parti som nylig hadde oppslutning på 2,4 prosent, og som har programfestet et ønske om å fjerne retten til selvbestemt abort.

Dersom lovforslaget blir vedtatt, vil det medføre at kvinner som ønsker fosterreduksjon må møte foran en nemnd. Med dagens lov får kvinner selv velge hvor mange barn vi ønsker å bære fram, men denne beslutningsmakten ønsker regjeringen å ta fra kvinner og gi til fremmede mennesker i en nemnd. Det norske folk har vist ar de stoler på at kvinner er i stand til å ta egne, gode valg om sin egen kropp, sine egne liv og sin egen familie. På 8. mars demonstrerte 25.000 kvinner og menn for selvbestemt abort over hele landet. Den kolossale motstanden mot endringen i abortloven er noe regjeringen velger å overse.

Nemndbehandling av fosterreduksjon er første trinn mot en mer restriktiv abortlovgivning i Norge.

Mer info kommer.

Se facebookarrangement

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comments are closed.