Oslo: Samtykkelov nå! -Samtale med den svenske FATTA-bevegelsen

View Calendar

Kvinnefronten Oslo inviterer til samtale om samtykkelov med Olivia Björklund Dahlgren fra den svenske organisasjonen FATTA. Til å lede samtalen har vi fått med oss Lone Alice Johansen, seniorrådgiver for Krisesentersekretariatet.

I juli 2018 ble en feministisk drøm virkelighet da den svenske samtykkeloven trådte i kraft. FATTA var helt sentral i arbeidet for lovendringen, som innebar en skjerping av svensk voldtektslovgivning.

Samtykkeloven gjorde at det ikke lenger kreves at gjerningsmannen har brukt vold, trusler eller utnyttet offerets sårbare situasjon for å regnes som voldtekt.

Kvinnefronten og den norske kvinnebevegelsen har i en årrekke kjempa for samtykkelov i Norge. Vi ser frem til å høre Björklund Dahlgren fortelle om hvordan de har arbeidet i Sverige. Hvorfor var samtykkeloven så viktig og hva har endret seg siden den trådte i kraft? Hvilke erfaringer kan vi kan ta med oss i arbeidet for en samtykkelov i Norge?

Tid: 18:00-19:30
Sted: Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6, 0181 Oslo

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Lokalene er universelt utformet.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comments are closed.