Trygge offentlige rom

View Calendar
October 10, 2019 18:00 - 20:00
Fakultetet for Miljøvitenskap og Naturforvaltning (MINA)
Address: Høgskoleveien 12, 1433 Ås

Kvinnefronten i Ås har invitert Pia Olsen Haukali til å fortelle om sin masteroppgave som vant pris for beste oppgave i 2018!

Hun kommer torsdag 10.oktober til Sørhellinga, kl 18!

“Student Pia Olsen Haukali fra Stavanger skrev den beste studentoppgaven ved NMBU i 2018. I oppgaven tar hun opp hvordan kvinner kan bli tryggere dersom byrom utformes på rett måte. “

https://www.nmbu.no/aktuelt/node/38009

Se facebookarrangement

Dette blir spennende!

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comments are closed.