Varsel om barsel – Hvor ille står det egentlig til?

View Calendar
December 10, 2019 18:00 - 20:00
Kulturhuset i Oslo
Address: Youngs gate 6, 0181 Oslo

1. januar 2019: Statsminister Solberg oppfordrer kvinner til å føde flere barn i sin nyttårstale. «Jeg tror ikke jeg trenger å forklare hvordan dette gjøres», sa hun.

Senere samme år: 11 kvinner fra Bunadsgeriljaen ror ei gravid kvinne fra Smøla til Kristiansund i protest mot nedlegginga av fødeavdelinga i Kristiansund.

Senere samme år: Ledelsen ved Oslo universitetssykehus beslutter å legge ned svangerskapstilbudet ved ABC-klinikken på Ullevål sykehus, Norges mest kjente fødested for naturlige fødsler.

I sine «Kvalitetskrav til fødselsomsorgen» skisserer Helsedirektoratet en fødselsomsorg som skal sikre kvinner et «desentralisert, differensiert og forutsigbart fødetilbud». I praksis ser vi imidlertid det stikk motsatte: Fødetilbudet sentraliseres, gode ordninger legges ned og det er for enkelte kvinner like sannsynlig at fødselen skjer i en veikant som på et sykehus. Det har også skjedd at kvinner har blitt holdt igjen for lenge hjemme på grunn av plassmangel på fødeavdelinga.

Kvinnefronten mener svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen må kraftig opprioriteres, og Kvinnefronten Oslo inviterer til panelsamtale med Elisabeth Grimsrud fra ABC-klinikken, Lene Bachmann fra Den Norske Jordmorforening og Anja Cecilie Solvik fra Bunadsgeriljaen. Ordstyrer er Thea Gabrielsen fra Kvinnefronten.

Hva er galt med dagens tilbud, og hva må skje for at samfunnet skal ivareta kvinner i sin viktigste og farligste periode på en god nok måte?

Arrangementet er gratis og Kulturhuset er universelt utformet.

Se facebookarrangement

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comments are closed.