Familien

Kvinnefrontens politiske program

Vi vil:

  • at kontantstøtteordningen fjernes.
  • at fedre skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon.
  • at de 3 ukene kvinner har til permisjon før fødsel og de 6 første ukene etter fødselen skal komme i tillegg til dagens 3-deling av permisjonstida.
  • at det tilrettelegges for å kunne velge delt omsorg for barn ved samlivsbrudd. Vi ønsker ikke tvungen delt omsorg.
  • at der hvor barnehagesatsene beregnes etter foreldrenes inntekt må det ved delt omsorg tas høyde for at man har to husholdninger.
  • kreve gratis barnehage for alle.
  • at det er barnehageplass til alle barn fra permisjonstiden utløper.
  • at eneforsørgeres rettigheter og økonomiske situasjon styrkes.
  • utvide retten til overgangsstønad med 2 år
  • forsvare ordningen med barnetrygd til alle og økt barnetrygd