Feminisme, Nyliberalisme & Velferdstat

Møte på Globaliseringskonferansen i Oslo 2016 29 oktober kl.10 – 1130, på Folkets hus, Youngstorget 11.

Likestilling uten velferd? Kom, hør og delta!

Her trekkes det opp noen historiske linjer i kampen for likestilling og kvinnefrigjøring, for så å drøfte hvor vi står i dag. Hvem nyter godt av dagens likestillingspolitikk? Hvem betaler prisen? Hvilken betydning har den økonomiske og sosiale politikken for kvinnenes muligheter? Bakgrunnen er blant annet kritikk av de senere årenes kvinnekamp og resultatene av den.

Innleder: Bodil Chr. Erichsen – Historiker

Panelet: 
Stina Bergsten – Kvinnefronten
Mina Adampour – Landsforeningen mot rasisme
Linn Herning – Historiker, For velferdsstaten
Linn Stalsberg – Forfatter, skribent

Kvinnefronten er medarrangører sammen med For Velferdsstaten, Kvinner på tvers og Vardøger.

Facebookarrangement

Se hele programmet til Globaliseringskonferansen HER

 

Comments are closed.