Feministisk FrigjøringsFestival 24 oktober!

Vi inviterer spennende feminister fra hele verden til heldagskonferanse, samtale og kultur på “Ingensteds” i Oslo 24 oktober kl.11-1900!

Facebookevent

Det blir 3 panelsamtaler i løpet av dagen, i tillegg til feministisk kultur. Dørene åpner klokka 11.00

kl.1130 Musikalsk innslag av Jenny Augusta

FRIGJØRING FRA PROSTITUSJON

Det første panelet begynner ca kl.1145 og er med fire av verdens mest fremtredende prostitusjons-bekjempere, under den engelske tittelen Female liberation – not sexual exploitation.

Rachel Moran (Irland) er forfatter og journalist. Hun er overlevende etter prostitusjon, stifter av organisasjonen SPACE og skrevet boken «Paid For».

Julie Bindel (UK)  har forsket på prostitusjon i 30 år og er journalist for The Guardian.

Ruchira Gupta (India) er journalist og aktivist. Hun fikk i år prisen «UN Woman of the year».

Maria Ahlin (Sverige) er stifter av organisasjonen Freethem, som jobber med holdningsskapende arbeid blant unge for å forebygge prostitusjon og menneskehandel.

PoetrySlam med Evelina Varas

 

URFOLK OG FRIGJØRINGSSTRATEGIER

Det neste panelet, ca kl.1445 handler om likhetene i forskjellige urfolks frigjøringskamp og kvinnekamp. Engelsk tittel: Indigenous women, National Minorities and Liberation Strategies

What is the key issues for Saami Women activists in Norway, First Nations activist in Canada and The Kurds Women activists in Kurdistan?

Cherry Smiley (Canada) er First Nation kvinne, aktivist, kunstner og stifter av organisasjonen Indigenous Women Against the Sex Industry. 

Marion Ravna (Norge) er student på Arktiske Universitetet, og politisk aktiv i Norske Samers Riksforbund – ungdom.

Michelle Allison – National Congress UK women representative and kurdish woman activist.

Musikalsk innslag ved Anne M Taugard og Oddrun Lilja 

 

GLOBALE HERSKETEKNIKKER

I det siste panelet, ca kl.1630 samler vi et knippe av våre paneldeltagere i en samtale om felles hersketeknikker feminister møter, på tvers av landegrenser, kulturer og kampsaker. The Critic of Feminists for not giving priority to “the most important women questions or issues”

Here we invite some of the speakers and some Norwegian feminists to participate in an open debate

Det hele avsluttes med feministisk performance av:

KATE PENDRY -PERFORMANCE

Deretter er det fest med Dj Vibeke Bruff!

 

Programmet:

Programmet copyProgrammet copyProgrammet copy (580x800)

Festivalplakat - mindre

Comments are closed.