Feministisk valg 2017

I forbindelse med valgkampen har Kvinnefronten spørsmål til alle store politiske partier om sentrale kvinnepolitiske tema.

Spørsmålene vi har sendt ut, og venter svar på før august, er:

 1. Vil ditt parti forby at det tas ut økonomisk profitt fra velferdstjenester?
 2. Vil ditt parti iverksette prøveprosjekt for 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon?
 3. Vil ditt parti lovfeste retten til faste og hele stillinger?
 4. Vil ditt parti iverksette obligatorisk seksualundervisning i skoler som inkluderer bevisstgjøring om porno og hvordan pornoen påvirker ungdommens syn på seksualitet?
 5. Vil ditt parti iverksette nasjonale holdningskampanjer om seksuell trakassering og voldtekt?
 6. Vil ditt parti opprettholde hallikparagrafen og sexkjøpsloven?
 7. Vil ditt parti gi asyl til offre for menneskehandel?
 8. Vil ditt parti fjerne 3 års regelen og gi ekteskapsinnvandrere opphold på selvstendig grunnlag?
 9. Vil ditt parti nedsette en havarikommisjon for å granske menns drap av kvinner?
 10. Vil ditt parti fortsette å forby surrogati?
 11. Vil ditt parti oppfylle de nasjonale retningslinjene for barselomsorgen?
 12. Vil ditt parti jobbe for å endre straffeloven slik at det kreves samtykke ved seksuell omgang?
 13. Vil ditt parti beholde likestillingsloven med dagens formål som er å styrke kvinners stilling?

 

Comments are closed.