Feministisk valg 2019

Se Kvinnefrontens valgkampundersøkelse fra Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo.

I år ba vi partiene om JA/NEI svar. På noen av spørsmålene er vi overraska over overvekten av JA fra samtlige partier. Særlig når det har vist seg fravær av vilje til å prioritere disse områdene tidligere. Betyr det at alle våre politiske saker kommer til å bli gjennomført etter valget?

Vi håper at de partiene som svarer JA også velger å bruke tid på sakene vi fremmer gjennom denne undersøkelsen. Men å svare JA behøver ikke nødvendigvis bety at partiene jobber med, tar tak i og fremmer disse sakene. Vi oppfordrer derfor alle feminister til å stemme på partier som tydelig også viser sitt engasjement for disse sakene i sine programmer og ved avstemninger.

Bergen

Trondheim

Tromsø

Oslo

Comments are closed.