Feministiske hendelser i 2019

Her er et knippe av feministiske øyeblikk i 2019

Men før du leser, ikke glem dette:

Det er ingen kvinnerettigheter som bare «dukker opp» eller «gis bort». Bak hvert av disse feministiske øyeblikkene står det sterke kvinneaktivister, timevis med kamp, blod, svette og tårer.

Disse usynlige kvinneaktivistene skal vi hedre!

 • Fra og med 1. januar kunne kvinner i Irland ta lovlig selvbestemt abort.
 • I Kenya har det blitt lovlig med abort dersom graviditeten er som følge av voldtekt (i tillegg til fare for liv og helse)
 • Unge jenter og urfolkskvinner har stått i spissen for sterk mobilisering til klimakamp:
  • 16 årige Greta Thunberg fra Sverige, også kåret som årets person av Times Magazine
  • 11-årige Mari Copeny, Flint, Michigan
  • 17-årige Xiye Bastida, fra urfolksgruppen Otomi, Mexico
  • 13-årige Autumn Peltier, fra urfolksgruppen Wiikwemkoong First Nation
 • Tanzanias øverste rett fastslo at ekteskap under 18 år ulovlig.
 • Sør Afrika lagde historie da over halvparten av Kabinett-medlemmene var kvinner.
 • Theresa Kachindamoto, Regional leder i Dedza distriktet (Malawi), annullerte over 1500 barneekteskap, samt sendte jenter tilbake til skolebenken.
 • Sudan har opphevet kvinnediskriminerende lover om regulering av kvinners klær.
 • Etiopia har fått en regjering med 50% kvinnelige ministere.
 • Kvinner i Saudi-Arabia kan nå søke om pass uten tillatelse fra en mann.
 • Storbritannia har lagt inn forbud mot skadelige kjønnsstereotypiske reklamer.
 • Vagina Museum har åpnet på Cambden Market i London.
 • I Oaxaca, Mexico har det blitt lovlig med abort til og med uke 12.
 • Mexicos kongress har utvidet rettighetene til arbeidstagere i yrker der kvinner er overrepresenterte (og som tidligere har stått uten rettigheter). Rengjøring, omsorgsarbeid etc.
 • Den første domfellelsen har kommet etter Sverige innførte samtykkebasert voldtektslovgivning i fjor.
 • Amerikanske Karen Uhlenbeck var første kvinne til å vinne Abelprisen for sitt viktige bidrag innenfor matematikk.
 • Fransk-Amerikanske Esther Duflo fikk Nobelprisen i økonomi, som den andre kvinnen i historien.
 • 34 årige Sanna Marin ble verdens yngste regjeringssjef og leder en koalisjon med fire kvinneledete partier, som statsminister i Finland.
 • Thailandske kvinnelige munker satt fokus på at det er i strid med menneskerettighetene å nekte kvinner lik adgang til det buddhistiske religiøse hierarkiet.
 • Europaparlamentet valgte Ursula von der Leven som den første kvinnelige President for Europa kommisjonen.
 • NASA astronautene Jessica Meir og Christina Koch gjennomførte den første romvandringen med kun kvinner utenfor den internasjonale romstasjonen.
 • 2019 ble valgt til FN-året for urfolksspråk.
 • Det Taiwanske parlamentet ble det første i Asia til å legalisere likekjønnet ekteskap.
 • Nord-Irland legaliserte likekjønnet ekteskap.
 • Ecuador legaliserte likekjønnet ekteskap.
 • Botswana dekriminalisererte homoseksualitet.
 • Kvinner i Latin-Amerika har ledet an massive protester hånd i hånd med studentbevegelsen, urbefolkningen, fagforeninger, aktivister og sosiale ledere som kjemper for miljø og menneskerettigheter
 • Kvinnekollektivet Las Tesis fra Chile satt i gang flashmoben «En Voldtektsmann på din vei» #VoldtektsmannenErDeg, denne viraliserte seg raskt og kvinner i flere land i hele verden har tatt til gatene, også i Norge (Bergen og Oslo).
 • Sexkjøpsloven i Sverige har blitt 20 år.
 • Reklame for sminkemerket «Caia Cosmetics» er blitt felt for kjønnsdiskriminerende reklame for tredje gang (anmeldt av Sveriges Kvinnolobby).
 • Det var rekordmange arrangement og demonstrasjonstog rundt om i Norge 8. mars.
 • Det ble startet opp et Feministisk forlag; Forlaget Brød og Roser.
 • Regjeringen har gått inn for merking av retusjert reklame.
 • Oslo kommune har fått en fast pott på budsjettet til kvinneorganisasjoner og kamp mot kvinneundertrykking (initiert av Rødt).
 • Den kvinnelige imamen Seyran Ates fikk UiOs menneskerettighetspris, for sin viktige feministiske rettighetskamp i Islam.
 • Det er etablert en egen hjelpelinje for de som opplever vold og overgrep i nære relasjoner – VO linjen 116 006.
 • Rundt 8. mars ble det satt fokus på seksuell trakassering i skolegården, med tre ungdomskoleelever, Ea, Ella og Ellisiv som initiativtagere.
 • Det er kommet lavtterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering. Det innebærer at diskrimineringsnemnda får myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven.
 • Det ble innført gratis «jentetaxi» i 4 uker som et testprosjekt i Oslo i november/desember, noe som satte fokus på kvinners utrygghet i det offentlige rom.
 • Sexkjøpsloven har blitt 10 år.
 • Hudpleiere er blitt fagorganisert, og fått en første tariffavtale.
 • En arbeidsgiver ble for første gang dømt i både Tingretten og Lagmannsretten for å ikke ha håndtert varsler om seksuell trakassering.
 • Kvinnelige palestinske og norske fagforeningsaktivister samlet midler til å fortsette grasrotprosjektet Making Women Visible, som skaper bøllekurs i Palestina på tvers av kvinne- og fagorganisasjoner og land.
 • Mørketalls informasjonsmateriell om voldtekt er distribuert over hele landet.
 • Kvinnefronten har vokst med mange nye medlemmer og blitt styrket som organisasjon.

Og nå lader vi opp til et enda bedre feministisk 2020!

Comments are closed.