Filmpremiere i Oslo og Moss

Helen Ørvig: visjonær og lidenskapelig feminist!

Kvinnefronten har i samarbeid med kvinneorganisasjonen WARMI, Peru, laget en dokumentar om Helen Ørvig på 52 min. Nå er den for første gang oversatt til norsk, og skal vises i Oslo og i Moss.

Kvinneforkjemper i Peru – 45 år på barrikadene

Av og til er det noen som setter varige spor etter seg. Helen Ørvig er en sånn person. Hun er fra Moss, født i 1929. Etter studier i Paris flyttet hun til Peru midt på 50-tallet. Helens første møte med feminismen var da hun i 1967 leste boka ”Myten om kvinnen” av Betty Frieden. Og så ble hun noe så umulig som en sentral skikkelse i arbeidet for kvinners rettigheter i Peru.

Helen Ørvig vil selv være til stede i Oslo og i Moss.

OSLO: Lørdag 29. august, kl. 17.00 – 19.00 Sted: Kvinnefrontens lokaler i Menneskerettighetshuset, Kirkegt. 5, Oslo, 5 et. Gratis entré.

MOSS: Søndag 30. august, kl. 13.00 – 15.00 Sted:  Kloster Mølle, 2. et. Moss by- og industrimuseum, Entré kr. 60,-

FAKTA Helen Ørvig:

Født 5. mars 1929 i Moss. Flyttet til Peru i 1954 med sin mann, filosofen Augusto Salazar Bondy. Arbeidet for avisen Expreso. Deltok i la Comisión Nacional de la Mujer Peruana y el Comité Técnico de Revalorización de la Mujer i 1974 som en del av forberedelsene til FNs første kvinnekonferanse, 1975. Hun arbeidet også med prosjekter for få kvinner inn i landbruksrelatert næringsvirksomhet.

Helen Ørvig var CENDOC-Mujeres grunnlegger og senterets første direktør i 1984. http://kilden.forskningsradet.no/cendoc

Helen Ørvig og CENDOC-Mujeres var en del av Forum for kvinner (FORO MUJER)  som blant annet satte kvotering av kvinner i partipolitikken på den offentlige dagsorden i Peru i 1991. Helen Ørvig var også drivkraften bak de første lovene for forebygging av vold i landet. Hun var medlem og grunnlegger av Colectivo de Derechos Reproductivos (Arbeidsgruppen for Reproduktive Rettigheter). For sitt arbeid har hun fått flere priser.

Kvinnefronten har hatt faglig samarbeid med CENDOC-Mujeres og Helen Ørvig siden 1993.

Filmen er produsert med midler fra Kvinnefronten/FOKUS/Hjelpe- og Opplysningsfondet for Kvinner. Moss by- og industrimuseum er medarrangør i Moss.

 

Comments are closed.