Forsvar abortloven!

Demonstrasjon til forsvar for abortloven 30.10.2018! Appell fra Emily Mclean, Kvinnefronten Bergen

Et kaldt gufs fra fortiden har igjen vist seg i dagens lys. Vår statsminister har sagt seg villig til å forhandle vekk kvinners liv, helse og likestilling for å beholde regjeringsmakta.

Det er usmakelig.

Det kan vi ikke godta.

Kanskje har hun glemt hva abortloven har gjort for kvinners liv og frihet i Norge?

Kanskje har hun glemt hvordan kvinner før ofte tyde til farlige metoder for å få avsluttet svangerskapet sitt? Struper hun den norske abortloven kan det få fatale konsekvenser. På verdensbasis dør tusenvis av kvinner hvert år som følge av utrygge aborter. Ved at kvinner har rett til å bestemme hvor mange barn de ønsker seg og når de vil ha dem, har de muligheten til å bestemme over egen kropp. Muligheten til å bestemme hvordan de ønsker å leve sine liv. Det er selve kjernen i likestillingskampen og en viktig forutsetningen for kvinnefrigjøring.

Mange ønsker å fjerne paragraf C i abortloven. Denne blir misvisende kalt for Downs paragrafen, men det forklarer ikke hva paragrafen handler om. Paragraf C sikrer kvinner rett til abort hvis det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom. Det handler ikke om at noen barn er mer eller mindre verdt enn andre. Det handler om at kvinner har rett til å vurdere sin egen kapasitet til å ta vare på et barn med store psykiske og fysiske utfordringer. Kanskje er sykdommen så alvorlig at den ikke er forenelig med liv. Det skal uansett være hver enkelt kvinnes avgjørelse.

Vi må slutte å legge ansvaret for mangfoldssamfunnet over på hver enkelt kvinnes abortvalg.

Det er urettferdig. Det fører til skammeliggjøring.

Fosterreduksjon er en annen rett statsministeren er villig til å fjerne. Da har hun kanskje ikke fått med seg at de samme prinsippene gjelder her, at kvinner skal ha mulighet til å bestemme hvor mange barn de ønsker seg og når de vil ha dem. Fosterreduksjon er ikke er ulikt fra annen abort. Å innskrenke kvinners rett til å velge hvor mange barn de vil ha er et angrep på abortloven.

Statsminister, er du villig til å la den lange, tunge og smertefulle kampen kvinner har kjempet gå til spille for tre år til i regjering?

Små uthulinger av loven kan fort balle på seg og plutselig sitter vi igjen med en restriktiv abortlov som utgjør en fare for kvinners liv.

Det må ikke skje.

For abortloven er ikke til salgs.

Det har gått for langt når makt teller mer en kvinners selvbestemmelse over egen kropp. Kvinner kjenner best sin egen situasjon, og vi må stole på at hun tar det valget som er best for henne. For det kan bare hun vite. Ulike mennesker har ulike grunner til å ta abort. Det er ikke opp til samfunnet å bestemme for dem.

Vi har alle en grunnleggende rett til å bestemme hva som skjer med vår egen kropp. Her inngår vi ingen kompromiss.

Statsminister; Legges det ikke til rette for trygge aborter vil kvinner finne andre, ofte farlige, metoder å utføre de. Derfor må du slutte å gamble med kvinners liv som en del av et politisk maktspill og heller sikre at aborter både nå og i fremtiden vil være trygge og tilgjengelige for alle kvinner.

Vårt liv

Vår kropp

Fortsatt selvbestemt abort!

Comments are closed.