Forsvar sjølbestemt abort – Fjern nemndene!

Se leder av Kvinnefronten Tromsø, Marte Nustad, sin appell på Youtube;

Søstre, kamerater – Takk for sist!

Nå er det snart fire måneder sida sist vi sto her, for å protestere mot mulige innstramninger i abortloven. Da var det snakk om å fjerne §2(3)c, som åpner for at abort er lovlig når det er stor fare for at fosteret har en alvorlig sykdom eller skade. Den kampen vant vi!

Men de gir seg ikke. De vil plukke abortloven fra hverandre bit for bit. De snakka også om å pålegge kvinner som trenger fosterreduksjon å møte for ei nemnd – sjøl om avgjørelsen tas før 12. uke. Og dét vil den nye flertallsregjeringa gjennomføre nå.

I stedet for å bruke 40-års-jubileet for sjølbestemt abort til å modernisere loven og utvide sjølbestemmelsen, velger de å innskrenke ei allerede streng lovgivning.

For 40 år sida inngikk vi et kompromiss for å få en lov om sjølbestemt abort i Norge: Sjølbestemt til 12. uke, etter det skal ei nemnd avgjøre om du har gode nok grunner. Det kompromisset har utspilt sin rolle. Nesten alle som søker om abort etter 12. uke får det innvilga. (I fjor fikk 1 av 430 søknader før 18. uke endelig avslag.) Så kvinner har tydeligvis  gode nok grunner når vi gjør de valga vi gjør.

De få som ikke får innvilga abort, vet vi ikke hva gjør. Vi vet ikke om de gjennomfører svangerskapet, og hvordan det evt går med disse barna, og vi vet ikke om de reiser til Sverige for å få den hjelpa de har bedt om.

For i Sverige har de sjølbestemt abort fram til 18. uke. Mange land har mye rausere grenser for sjølbestemmelse enn Norge. I Australia vedtok de nylig en lov der svangerskapsavbrudd anses som nødvendig helsehjelp  du fritt kan be om frem til uke 22.

Å være gravid er noe av det tøffeste du kan gjøre. Det endrer kroppen din for alltid, og det kan være direkte farlig. I tillegg er det skikkelig ubehagelig. Om du ikke vil ha barn, så vil du slutte å være gravid så raskt som mulig. Det er ingen fare for at kvinner vil vente lenge med å ta abort dersom det blir mulig. 8 av 10 aborter i Norge gjøres nå før 9. uke. Og de som skjønner seinere i svangerskapet at de trenger en abort må kunne få samme helsehjelp, uten den ekstra ventetida, påkjenninga, utleveringa og umyndiggjøringa ved at det skal avgjøres av ei nemnd.

Vi må sjøl kunne bestemme om vi vil ha barn, når vi vil ha barn og hvor mange barn vi vil få. Det er et grunnleggende premiss for et godt liv – uansett hvor i verden du er. Så over hele verden kjemper kvinner for sjølbestemt, tilgjengelig og trygg abort.

FN definerer abort som «nødvendig helsehjelp». Verdens helseorganisasjon anbefaler abort i primærhelsetjenesten, altså hos fastlegen og på helsestasjoner. Og så går Norge i motsatt retning, og vil innskrenke muligheten til å kunne bestemme over eget liv og egen kropp?

Vi lar dere ikke bruke våre liv og vår helse som politiske forhandlingskort!

Når ei kvinne oppsøker en lege og sier: «Nå trenger jeg en abort», så trenger hun en abort. Gravide må få tilbud om nipt-test, ultralyd og anna informasjon tidligst mulig, så hun har informasjonen hun trenger for å kunne ta sitt valg. Og så må vi stole på at det er det riktige valget.

Å bli mor må være frivillig. Dette handler om hele mitt liv. Og det foregår inne i kroppen min. Så dette må være mitt valg.

Comments are closed.