Abort er ein kvinnerett

Dette leserinnlegget sto på trykk i Bergens Tidene 3. mai 2010


”Frivillig” underlivssjekk innført i Bergen

Ikke visste vi at et påbud om ”frivillig” underlivsundersøkelse av jentebarn fra land der forekomsten av kvinnelig omskjæring er 30 % eller mer, er innført i Bergen fra 1. januar. Og ikke bare i Bergen,  men i hele landet.Ikke visste vi at myndighetene har praktisert dette i enkelte bydeler i Oslo, i Lier og Drammen i 2009.
Vår første reaksjoner: kan dette være mulig? Og vi stiller oss spørsmålet: er kriteriene for frivillighet oppfylt? Og vi får en ekkel følelse: er ikke dette tvang?

Foreldrene, ikke alle, men de med afrikanske bakgrunn, skal nå sende sine jentebarn til helsestasjonen for underlivsundersøkelse.
De foreldre som av ulike grunner ikke gjør dette, kan få besøk av barnevernet. Målsetting: alle afrikanske jentebarn fra de aktuelle områdene, skal underlivsundersøkes: frivillig eller ufrivillig.

Denne praksisen som Norge har innført har gått verden rundt og er blitt plukket opp av det amerikanske utenriksdepartement som i sin Human Rights Report , lansert 11. mars i Washington, omtaler underlivsundersøkelsen og har satt ordet ”frivillig” i anførselstegn. Det bekymrer amerikanske myndigheter at foreldre med afrikansk bakgrunn føler seg stigmatisert på grunn av dette. De stiller også spørsmålstegn om hvor frivillig dette egentlig er, når tidligere barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt har uttalt at barnevernet kan gripe inn dersom foreldrene ikke sender barna sine til undersøkelsen.

Lege Sverre Sand, Kvinneklinikken, Oslo, har beskrevet tiltakene som ”massehysteri” og sier: ”Hvorfor fokuseres det ikke mer på foreldrene? Er det riktig at barn på bakgrunn av farge og etnisitet havner i en slik gruppe? Dersom noen omskjæres, er det foreldrene som gjør noe galt, da må foreldrene innkalles til regelmessige møter. Man kan ikke kollektivt undersøke alle barna.”

Dette er ikke veien å gå for å nå foreldrene. Bergen kommune, skal dere nå overlate hele problemet til helsestasjonen? Hvor er de gode programmene for å gi aktiv informasjon tom kjønnslemlestelse til foreldrene?
Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken, hva er erfaringene fra bydeler i Oslo, samt Lier og Drammen? Har foreldrene blitt informert på en inkluderende måte?

Vi ønsker at Bergen kommune og Barne- og likestillingsdepartementet skal ha fokus på forebyggende tiltak hvor foreldrene er med i arbeidet for aktiv endring av holdninger i eget miljø. Vi vet at det  å  samle foreldre og kvalitetssikre at de har fått den riktige informasjonen som kan føre til holdningsendringer, har gitt gode resultater. Vi mener at dette er en prosess som inkluderer og ikke stigmatiserer. ”Frivillig ” underlivssjekk derimot, er tvang.

Kvinnefronten i Bergen
Chiku Ali, Aud Bergli, Zoita Jakobsen, Betty Kamau, Agnete Strøm

Comments are closed.