Gamle kamper om igjen

Først trykket i Klassekampen 28.09.2016

Onsdag 28. september markeres den internasjonale dagen for trygg abort over hele verden. 6 kvinner dør hver time på grunn av farlige aborter, mens i Norge og i verden angripes hardt opparbeidede abortrettigheter. Engasjementet bør ikke slutte ved norske landegrenser. Dette må anerkjennes som det det er; en global krise.

I Europa og Norge ønsker sterke krefter å stramme inn på gjeldende lovgivning, eller forby abort i varierende grad. I Polen diskuteres det i disse dager om hvorvidt det skal innføres ny lovgivning som i praksis vil gjøre det til en kriminell handling å ta abort, selv i tilfeller hvor barnet er unnfanget på grunn av voldtekt eller incest. Vi krever at den norske regjeringen utfordrer polske myndigheter på dette lovforslaget som truer menneskerettighetene.

Forskning tilsier at kriminalisering av svangerskapsavbrudd ikke fører til færre aborter, bare farligere aborter;i vestlige Europa, hvor abortlovgivningen er mer liberal er abortraten under halvparten av den vi finner i en del afrikanske og latinamerikanske land, hvor abort i langt større grad er forbudt.

I 2012 framla WHO en rapport som fastslo at nesten halvparten av alle aborter på verdensbasis foretas under utrygge forhold, og at 98% av utrygge aborter skjer i utviklingsland. I rapporten trekkes Sør-Afrika frem som et eksempel på at legalisering av abort har ført til en dramatisk nedgang i abortrelaterte dødsfall etter at antallet sank med hele 91% mellom 1994 og 1998-2001. All forskning tilsier også at den beste måten å få en lavere abortrate, er ved å tilby kvinner billige, tilgjengelige og pålitelige prevensjonsmidler. Det anslås at 215 millioner kvinner i utviklingsland mangler et slikt tilbud, noe som gjør at de i langt mindre grad er frie til å kontrollere familieforøkelse, delta i arbeidslivet, og unngå potensielt risikofylte svangerskap.

Dette har skapt engasjement hos kvinnegrupper som eks Women On Waves, som nå tar abortsaken i egne hender. De driver blant annet en mobil abortklinikk ombord i en båt. Båten legger til kai i land med strenge abortlovgivninger, også i Europa, og utfører den medisinske aborten i internasjonalt farvann. På denne måten kan kvinnene ta lovlig abort. I tillegg sender de droner inn med medisiner som kvinner kan benytte for å ta trygge aborter. At utføring av trygge aborter må bruke samme virkemidler som i krig, operasjoner i internasjonalt farvann og bruk av droner, er et tydelig tegn på at noe er veldig galt.

Kvinnefronten mener at det er på høy tid å anerkjenne at kvinner er i stand til, og har rett til å ta gode og reflekterte valg for hva som er best for seg selv, sin livssituasjon og sin egen helse. Vi oppfordrer alle til å støtte opp under den internasjonale dagen for trygg abort, og å legge press på internasjonale instanser om å støtte opp under kvinners råderett over egen kropp.

/ Johanne Vierhaug Lühr og Bodil Hauso, Kvinnefronten

Comments are closed.