Gave med mening

Støtt Kvinnefronten og bidra i arbeidet for kvinnefrigjøring nasjonalt og internasjonalt!

Nasjonalt arbeider vi med å rette søkelyset mot kvinnediskriminerende praksiser. Våre hovedområder er:

  • Kampen for kvinners rettssikkerhet og råderett over egen kropp
  • Kampen mot seksualisert vold mot kvinner og menneskehandel
  • Kampen for kvinners økonomiske rettigheter

Kvinnefronten får stadig nye medlemmer og vi ønsker å etablere flere lokallag og bygge ut Jentefronten. Ditt bidrag kan gjøre det mulig for oss å bygge en sterk Kvinnefront og Jentefront.

Kvinnefronten er knyttet opp internasjonalt med andre kvinneorganisasjoner og feministiske ledere over hele verden. Sentrale områder i dette internasjonale samarbeidet er kvinners egenorganisering rundt sentrale kvinnekrav relatert til kvinners menneskerettigheter: Vold mot kvinner, kjønnslemlestelse og andre tradisjoner som er skadelige for kvinner og barns helse, reproduktive rettigheter, pornografi, prostitusjon og menneskehandel, politisk deltakelse og sist, men ikke minst, økonomisk selvstendighet.

Alle disse sentrale områdene arbeides det med kontinuerlig, via samhandling i internasjonale feministiske nettverk og via direktekontakt med kvinneorganisasjoner i Nord og Sør.

Kvinnefronten drives stort sett på dugnadsbasis, vi er derfor avhengig av all den støtten vi kan få.

Denne gaven kommer godt med i arbeidet mot en bedre verden!

Send beløpet du ønsker å støtte med, til

post(at)kvinnefronten.no

Vipps oss penger til “Kvinnefronten i Norge” eller betal inn på

kontonr: 7874 05 30398

Du får deretter tilsendt dette kortet, som du kan gi som en gave med mening. Beløp over kr 500,- gir skattefradrag.

Comments are closed.