Gjør et feministisk valg 2021

13. september er det igjen klart for stortingsvalg i Norge. I den forbindelse har Kvinnefronten – som i tidligere valgår – laga en valgundersøkelse.

Svara til partia er plukka fra partiprogramma, ettersom det er disse som ligger til grunn i kommende stortingsperiode. Klare standpunkt for en sak gir «ja», uklare gir «tja», og der partia sier klart nei gir «nei». Der partia ikke nevner en sak i partiprogrammet har vi gitt dem “ikke nevnt” på grå bakgrunn. Her kan det for eksempel være verdt å merke seg at AP ikke nevner sexkjøpsloven i programmet sitt. Det betyr ikke nødvendigvis at de er mot loven, men det kan likevel si noe om prioriteringer. Sett i sammenheng med Høyre sitt landsmøtevedtak om å avskaffe den viser dette hvor viktig det blir å holde trykket oppe for sexkjøpsloven framover.

Det eneste spørsmålet hvor svara ikke er henta fra programma er det siste, om vold mot kvinner på Svalbard. Det er en sak ingen av partia har i programmet sitt, og vi har da kontakta dem direkte for å få svar. 5 av 9 svarte innen fristen, og av disse er det kun MDG som sier entydig ja. Det er imidlertid vilje blant de fleste andre partia som har svart til å finne gode løsninger her. For mer bakgrunnsinfo angående dette spørsmålet, se: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/frykter-for-voldsutsatte-kvinner-pa-svalbard_-_-risikerer-at-det-blir-et-fristed-for-voldsmenn-1.15451605

NB: selve undersøkelsen er retta opp så KrF har fått “ja” i spørsmålet om sexkjøpsloven og Venstre har fått “tja” på abort-spørsmålet. Dette var rett og slett menneskelige glipper. Vi har i tillegg lagt til kategorien “ikke nevnt” blant svara for å tydeliggjøre der dette er relevant, da vi mener dette gir et mer korrekt bilde av partia sin politikk.

Comments are closed.