God 1.mai!

Nå står 1.mai for døra!

Sammenlignet med andre land har Norge kommet langt på vei mot et likestilt samfunn – og dette er takket være to avgjørende faktorer: Kvinnebevegelsen og Fagbevegelsen.

1 mai er dagen da vi har mulighet til å sette press på sittende regjering, og fremme våre krav. Det er viktig at vi står sammen nå når vår blåbrune regjering fører en politikk som bidrar til at vi går bakover og ikke fremover i arbeidet mot kvinnefrigjøring. Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder i hele Europa. Kvinner har som regel kortere opptjeningstid, arbeider mer deltid, har lavere pensjonsgrunnlag og lever lenger. Dette blir ekstra synlig når det er tid for å gå av med pensjon, og mange kvinner blir minstepensjonister.

Full kvinnefrigjøring er ikke mulig uten økonomisk selvstendighet. Full frigjøring forutsetter at kvinner har rett og mulighet til å velge det liv de ønsker. Ei lønn å leve av og likelønn – å være økonomisk uavhengig – er et vilkår for kvinnefrigjøring.

Kvinnefronten håper alle som har mulighet skal ut i gatene – Ingen klassekamp uten kvinnekamp!

Kvinnefronten arrangerer:

I Oslo har vi 1.maifrokost fra kl.1000 på kontoret.

I Tromsø møtes vi ved Rakettkiosken kl.1315 og går under “Kvinner over hele verden krever sjølbestemt abort”.

Ellers møtes vi på de lokale 1.maiarrangementene!

God 1.mai alle sammen!

Comments are closed.