Hemmeligheter gjør oss syke

Årets viktigste informasjonsmateriell om voldtekt og seksuelle overgrep.

Mørketall er Kvinnefrontens prosjekt som jobber for å synliggjøre stemmene til kvinner som har blitt utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep. På nettsiden morketall.no publiserer vi anonyme historier fra de utsatte. 

I 2019 fikk Mørketall støtte fra Mental Helse og Stiftelsen Dam til å utvikle informasjonsmateriell om voldtekt og seksuelle overgrep retta mot jenter og unge kvinner i alderen 12-19. Resultatet er en liten utbrettsbrosjyre med tittelen «Hemmeligheter gjør oss syke». Brosjyren er utviklet i samarbeid med fagpersonell med lang erfaring med klinisk arbeid med voldtektsproblematikk, seksuelle overgrep og psykisk helse.

Voldtekt og seksuelle overgrep er et folkehelseproblem. 1 av 10 norske kvinner har blitt voldtatt. Halvparten av oss var under 18 år da det skjedde. 1 av 3 har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Det betyr at i hver eneste forsamling med ungdom og unge voksne sitter det flere ofre. Mange av dem skammer seg og forteller det aldri til noen. 1 av 3 norske kvinner har blitt utsatt for seksuelle overgrep, men en tredjedel av dem forteller det aldri til noen. De bærer det helt alene.  

 

Lenke til PDF av brosjyren: Hemmeligheter gjør oss syke

Denne lille utbrettsbrosjyren oppfordrer jenter og unge kvinner til å bryte stillheten om voldtekt og seksuelle overgrep. Å sette ord på hendelsen er første skrittet på veien for å bearbeide det som har skjedd. Det er det viktigste man gjør for å forebygge senskader. Brosjyren henviser også til steder der unge som har opplevd voldtekt og seksuelle overgrep kan ta kontakt og få hjelp og støtte.

Brosjyren er brettet som et trekkspill og enkel å putte i lomma. Dermed er den ideell for distribusjon via helsestasjoner, klasserom, organisasjoner for ungdom og alle andre steder der jenter og unge kvinner samles.

Brosjyren er trykket opp i 40 000 eksemplarer og distribueres blant annet ved Dixi – ressurssenter for voldtektsutsatte og ved mange helsestasjoner for ungdom.  En kort periode var brosjyren tilgjengelig på subjectaid.no, der bestillinger fra hundrevis av lærere tømte lageret i løpet av kort tid. Du kan fortsatt bestille brosjyrene og få de tilsendt gratis ved å sende e-post til  morketall@kvinnefronten.no. Vi sender deg så mange eksemplarer du vil (minimum 50 stykk), helt kostnadsfritt.  

 Sammen bryter vi stillheten. 

Comments are closed.