Hersketeknikker – CSW arrangement

Kvinnefronten arrangerer et “Side Event” i New York, 18 mars om hersketeknikker!

CSW (Comission on the Status of Women), FNs kvinnekonvensjons konferanse nr. 60 arrangeres i New York fra 14 – 24 mars. Her samles representanter fra FNs medlemsland, sivilt samfunnsorganisasjoner og FN delegasjoner. På agendaen står kvinners stilling, med spesielt fokus på bærekraftig utvikling; Hvilken fremgang har skjedd siden sist, og hva gjenstår for å implementere “Beijing Declaraion and Platform for Action” som ble kommet overens om i 1995. Det skal kommes frem til et endelig dokument som legger føringer for arbeidet videre, og status quo.

LES MER HER

Samtidig med de offisielle FN-møtene, så kan altså organisasjoner arrangere seminarer – såkalte “Side Events”, som kommer inn i et parallelt program. Dette er en viktig plattform for å møte alle våre internasjonale kontakter, samt bli kjent med nye. Kvinnefronten deltar hvert år på mange av disse “sidearrangementene”, og arrangerer også egne seminarer. I år arrangerer vi et seminar om hersketeknikker.

Hersketeknikker blir brukt i stor skala mot feminister og feministisk arbeid på verdensbasis. Det interessante er å se likhetene i hersketeknikkene som blir brukt,  på tvers av landegrenser.

Se programmet på vår flyer;

 

CSW- parallell event copy copy

Comments are closed.