Hva vil partiene i Bergen?

Vi har stilt de største partiene i Bergen 10 kvinnepolitiske spørsmål, her er deres svar:

Last ned brosjyren i PDF her: Bergen partiutspørring eller flyer her: FLYERBergen

1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

Spørsmål 1

2. Vil dere/ditt parti stoppe og rekommunalisere tjenester som er privatisert der dette er mulig?

Spørsmål 2

3. Vil dere/ditt parti iverksette prøveprosjekt for 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i minst to etater i kommunen i samarbeid med fagbevegelsen?

Spørsmål 3

4. Vil dere/ditt parti iverksette obligatorisk seksualundervisning i skoler som inkluderer bevisstgjøring om porno og hvordan pornoen påvirker ungdommens syn på seksualitet?

Spørsmål 4

5. Vil dere/ditt parti forby strippe-klubber?

Spørsmål 5

6. Vil dere/ditt parti iverksette holdningskampanjer om seksuell trakassering og voldtekt retta mot unge gutter?

Spørsmål 6

7. Vil dere/ditt parti iverksette tiltak og/eller prioritere bevilgninger for å hjelpe kvinner ut av prostitusjon?

Spørsmål 7

8. Vil der/ditt parti fjerne og/eller gå i mot regjeringas forslag til å utvide grensa for sjølstendig oppholdstillatelse for ekteskapsinnvandrere til 5 år?

Spørsmål 8

9. Vil dere/ditt parti forplikte dere til å gi kvinner i ufrivillig deltid større stillingsandel ved ledighet?

Spørsmål 9

10. Vil dere/ditt parti innføre en minimumsgrense på 40 % for stillinger i helse og omsorgssektoren ved utlysing av nye stillinger?

Spørsmål 10

Les svar fra:

OSLO

STAVANGER

TROMSØ

TRONDHEIM

Comments are closed.