Hva vil partiene i Stavanger?

Vi har stilt de største partiene i Stavanger 10 kvinnepolitiske spørsmål, her er deres svar:

Last ned brosjyren i PDFStavanger partiutspørring  eller flyer her: FLYERStavanger

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare».

1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

Stavanger spørsmål 1

2. Vil dere/ditt parti stoppe og rekommunalisere tjenester som er privatisert der dette er mulig?

Stavanger spørsmål 2

3. Vil dere/ditt parti iverksette prøveprosjekt for 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i minst to etater i kommunen i samarbeid med fagbevegelsen?

Stavanger spørsmål 3

4. Vil dere/ditt parti iverksette obligatorisk seksualundervisning i skoler som inkluderer bevisstgjøring om porno og hvordan pornoen påvirker ungdommens syn på seksualitet?

Stavanger spørsmål 4

5. Vil dere/ditt parti forby strippe-klubber?

Stavanger spørsmål 5

6. Vil dere/ditt parti iverksette holdningskampanjer om seksuell trakassering og voldtekt retta mot unge gutter?

Stavanger spørsmål 6

7. Vil dere/ditt parti iverksette tiltak og/eller prioritere bevilgninger for å hjelpe kvinner ut av prostitusjon?

Stavanger spørsmål 7

8. Vil der/ditt parti fjerne og/eller gå i mot regjeringas forslag til å utvide grensa for sjølstendig oppholdstillatelse for ekteskapsinnvandrere til 5 år?

Stavanger spørsmål 8

9. Vil dere/ditt parti forplikte dere til å gi kvinner i ufrivillig deltid større stillingsandel ved ledighet?

Stavanger spørsmål 9

10. Vil dere/ditt parti innføre en minimumsgrense på 40 % for stillinger i helse og omsorgssektoren ved utlysing av nye stillinger?

Stavanger spørsmål 10

Les svar fra:

BERGEN

TRONDHEIM

OSLO

TROMSØ

Comments are closed.